SARAY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SARAY ile İLİŞKİLİ MADDELER

OTAĞ
KASIR
Hükümdarların kullanımına ayrılmış saray, saraya bağlı veya müstakil yapı.
DERGÂH-ı ÂLÎ
Bazı İslâm devletlerinde hükümdar kapısı veya padişah sarayı karşılığında kullanılmış olan tabir.
HÂCİB
Başlangıçta saray teşkilâtındaki mâbeyinci mânasında kullanılan, ancak daha sonra çeşitli bölgelerde farklı anlamlar kazanan bir terim.
EMÎR-i HARES
Bazı İslâm devletlerinde sarayı korumak ve hükümdarın vereceği cezaları infaz etmekle görevli birliğin emîri.
SİLÂHDAR
Bazı Türk-İslâm devletlerinde ve Osmanlılar’da sultanın silâhları ile silâhhânesinden sorumlu olan saray görevlisi.
CANDAR
Eskiden bazı İslâm devletlerinde hükümdar ve sarayını korumakla görevli muhafızlar hakkında kullanılan bir terim.
MÎRÂHUR
Saraya ve özellikle hükümdara ait hayvanlarla ilgilenen teşkilâtın başı.
KETHÜDÂ
Osmanlı devlet ve esnaf teşkilâtlarındaki bazı görevliler için kullanılan bir unvan.
RESULDAR
Bazı Ortaçağ İslâm devletlerinde elçilere mihmandarlık yapan saray görevlisi.
ÜSTÂDÜDDÂR
Bazı müslüman devletlerde sarayın ve sultan emlâkinin idaresinden sorumlu görevli.
ÇAŞNİGÎR
Eskiden bazı İslâm devletlerinde hükümdar sofralarına nezaret edip yemekleri kontrol eden saray görevlisine verilen ad.
HAREM
Ev, konak ve saraylarda kadınlara ayrılan bölüm.
DÂRÜLHİLÂFE
Abbâsîler devrinde Bağdat’ın doğusunda Dicle kenarındaki hilâfet sarayına ve müştemilâtına verilen isim.
MEDÎNETÜZZEHRÂ
Endülüs’te İslâm mimarisinin önemli bir sarayı ve bu saray çevresinde gelişen şehir.
ELHAMRA SARAYI
İslâm mimarisinin İspanya’daki en önemli yapılarından biri.
ALÂEDDİN KÖŞKÜ
Konya’da Selçuklu sultanlarının sarayının kalıntısı.
KUBÂDÂBÂD SARAYI
Beyşehir gölü kıyısında bulunan Selçuklu sarayı.
SARÂY-ı ATÎK-i ÂMİRE
İstanbul’da inşa edilen ilk Osmanlı sarayı.
TOPKAPI SARAYI
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER