ŞÂZELİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞÂZELİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشاذليّة
ŞÂZELÎ
Şâzeliyye tarikatının kurucusu.
ABDÜSSELÂM b. MEŞÎŞ el-HASENÎ
Tasavvufun Kuzey Afrika’daki en büyük temsilcilerinden biri, Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’nin şeyhi.
MÜRSÎ
Şâzelî şeyhi.
Tarikatın önemli isimlerinden
İBN ATÂULLAH el-İSKENDERÎ
el-Ḥikemü’l-ʿAtâʾiyye adlı eseriyle tanınan sûfî.
ARÛSİYYE
Şâzeliyye tarikatının Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Arûs (ö. 868/1463-64) tarafından kurulan Kuzey Afrika kollarından biri.
BEKRİYYE
Şâzeliyye tarikatının Vefâiyye kolunun Ebü’l-Mekârim Muhammed el-Bekrî’ye (ö. 994/1586) nisbet edilen bir şubesi.
DERKĀVİYYE
Şâzeliyye tarikatının Ebû Hâmid Mevlâ el-Arabî ed-Derkāvî’ye (ö. 1239/1823) nisbet edilen bir kolu.
ALİ b. MEYMÛN
Şâzeliyye tarikatına mensup Kuzey Afrikalı meşhur sûfî.
CEZÛLÎ, Muhammed b. Süleyman
Şâzeliyye-Cezûliyye tarikatının kurucusu Kuzey Afrikalı sûfî.
İBN ARRÂK, Muhammed b. Ali
Şâzeliyye tarikatının Arrâkıyye kolunun kurucusu.
Tarikatın önemli isimlerinden
İBN ABBÂD er-RUNDÎ
Ġays̱ü’l-mevâhib adlı eseriyle tanınan Şâzelî şeyhi.
ZERRÛK
Şâzeliyye tarikatının Zerrûkıyye kolunun kurucusu.
DÜVEYHÎ
Şâzeliyye-Reşîdiyye tarikatının kurucusu Sudanlı sûfî.
AFÎFÎ
Şâzeliyye tarikatının Afîfiyye kolunun kurucusu.
ALİ VEFÂ eş-ŞÂZELÎ
Şâzelî-Vefâî şeyhi.
MUHAMMED MÂZÎ
Şâzeliyye tarikatının Azemiyye kolunun kurucusu Mısırlı mutasavvıf ve âlim.
BEKRÎ, Ebü’l-Mekârim
Şâzeliyye tarikatı Vefâiyye kolunun Bekriyye şubesinin kurucusu Mısırlı mutasavvıf.
HİSÂFÎ
Şâzeliyye’nin Mısır’daki bir kolu olan Hisâfiyye’nin kurucusu.
ŞEYH ZÂFİR
Şâzelî-Medenî tarikatı şeyhi.
AHMED el-ALEVÎ
Şâzeliyye’nin Derkāviyye koluna bağlı Aleviyye tarikatının kurucusu.
İBN ACÎBE
Faslı âlim, müfessir, Şâzelî-Derkāvî şeyhi.
YEŞRUTÎ
Şâzeliyye-Derkāviyye tarikatının Yeşrutıyye kolunun kurucusu.
İBN NÂSIR ed-DER‘Î
Şâzeliyye tarikatının Nâsıriyye kolunun kurucusu Mağribli âlim ve sûfî.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER