YÛSUF PAŞA, Koca - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YÛSUF PAŞA, Koca ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD I
Osmanlı padişahı (1774-1789).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Torunu
AHMED MUHTAR BEYEFENDİ, Molla Bey
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hâmisi ve sadârete gelmesinde etkili olan devlet adamı
CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
Halefi
HASAN PAŞA, Kethüdâ
Osmanlı sadrazamı.
İkinci sadrazamlığındaki selefi
HASAN PAŞA, Şerif
Osmanlı sadrazamı.
İkinci sadrazamlığındaki halefi
MELEK MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamlığa tayinine karşı çıkan şeyhülislâm
DÜRRÎZÂDE MEHMED ÂRİF EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kaptan-ı deryâ olarak tayinini engelleyen şeyhülislâm
MUSTAFA EFENDİ, Hamîdîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Dönemi hakkında bilgi veren, Ruslarla barış yapılması kararına dair padişaha gönderilecek mahzarı bizzat kaleme alan tarihçi
VÂSIF AHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi ve devlet adamı.
Sadrazam olarak onayladığı antlaşma
YAŞ ANTLAŞMASI
1787’de başlayan Osmanlı-Rus savaşını sona erdiren antlaşma.
Döneminde Rusların ele geçirip ahalisini katlettiği kale
ÖZÜ
Günümüzde Ukrayna sınırları içinde bulunan tarihî bir kale ve şehir.
Vali olarak tayin edildiği yer
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
Döneminde işgale uğrayan yer
BOĞDAN
Romanya’nın Moldavya bölgesine Osmanlı döneminde verilen ad.
Vali olarak tayin edildiği yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Serasker olarak görev yaptığı yer
VİDİN
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Azlinden sonra vali olarak gönderildiği yer
TRABZON
Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
ANAPA
Kuzey Kafkasya’da Kuban nehri havzasında eski bir sınır kalesi ve şehir.
Talebi üzerine vali olarak görevlendirildiği yer
MEKKE
Kâbe’nin bulunduğu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildiği kutsal şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER