ALTIN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ALTIN ile İLİŞKİLİ MADDELER

MADEN
PARA
DİNAR
İslâm altın para birimi.
GÜMÜŞ
Tarih boyunca daha ziyade para ve ziynet eşyası yapımında kullanılan değerli bir maden.
SİKKE
Madenî ödeme aracını ifade eden terim.
SİMYA
Bazı değersiz metallerden altın elde etmeyi amaçlayan uğraşı; eski kimya; geleneksel gizli ilimlerde bir sihir tekniği.
ALTIN EZME
Altın varakların Arap zamkı veya bal yardımı ile ezilip kamış kalemle yazılabilecek veya fırça ile sürülebilecek hale getirilme işlemi.
ALTIN OLUK
Kâbe damına konulan ve Arapça’da mîzâbü’r-rahme, Farsça’da mîzâb-ı rahmet denilen oluk.
ALTIN VARAK
Çeşitli süsleme sanatlarında kullanılan ve tirşe arasında dövülerek inceltilen altın levha.
SÜSLENME
NAKİT
SARRAFLIK
KUYUMCULUK
SİMKEŞHÂNE
Osmanlılar’da devlet emrindeki altın, gümüş ve sırma işlemecilerinin topluca çalıştığı yer.
HALKÂRÎ
Tezhip sanatında altınla çalışılan bir bezeme tarzı.
FAİZ
Ödünç işlemlerinde ve alışverişte karşılığı bulunmayan hakiki veya hükmî fazlalık.
NİSAB
Zekât yükümlülüğünde esas alınan zenginlik ölçüsü anlamında fıkıh terimi.
MECİDİYE
Osmanlılar’da bir tür altın ve gümüş para.
ADLÎ ALTIN
II. Mahmud zamanında basılan altın sikkelerden biri.
DÂRÜLHİLÂFE ALTINI
II. Mahmud’un (1808-1839) saltanatının on beş ve on altıncı yıllarında basılan altın sikke.
FINDIK ALTINI
III. Ahmed zamanında basılan altın para.
CEDÎD İSLÂMBOL
1716’da İstanbul’da basılan altın para.
CEDÎD EŞREFÎ
II. Mustafa adına 1695’te ilk defa tuğralı olarak basılan altın para.
CEDÎD ZENCİRİKLİ
III. Ahmed adına 1138’de (1725-26) Tebriz, Tiflis ve Revan darphânelerinde basılan altın para.
EŞREFÎ
Memlükler tarafından Mısır’da basılan ve daha sonra diğer İslâm devletlerinde de basılıp kullanılan altın sikke.
GAZİ
II. Mahmud zamanında basılan altın sikkelerden biri.
ABBÂSÎ
Safevî Hükümdarı I. Abbas zamanında (1587-1628) basılan altın ve gümüş sikkeye verilen ad.
FİLORİ
Osmanlılar’da Avrupa menşeli altın paraların adı ve bir vergi türü.
ZER-i MAHBÛB
Osmanlı döneminde kullanılan bir tür altın sikke.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER