DELHİ SULTANLIĞI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DELHİ SULTANLIĞI ile İLİŞKİLİ MADDELER

AYBEG, Kutbüddin
Delhi Sultanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1206-1210).
İLTUTMIŞ
Delhi Sultanlığı’nın gerçek anlamda kurucusu kabul edilen Türk asıllı hükümdar (1211-1236).
HALACÎLER
Halaç Türkleri tarafından kurulan ve 1202-1531 yılları arasında Leknevtî, Delhi ve Mâlvâ’da hüküm süren üç İslâm hânedanı.
TUĞLUKLULAR
Delhi’de hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (1320-1414).
SEYYİDLER
Delhi’de hüküm süren bir İslâm hânedanı (1414-1451).
LÛDÎLER
1451-1526 yılları arasında Delhi Sultanlığı’nda hüküm süren bir Afgan hânedanı.
FÎRÛZ ŞAH HALACÎ
Halacîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1290-1296).
GIYÂSEDDİN TUĞLUK
Tuğluklu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1320-1325).
Delhi Sultanlığı'na son veren hükümdar
BÂBÜR
Bâbürlü Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1526-1530).
DELHİ
Hindistan Cumhuriyeti’nin başşehri.
ALÂEDDİN HALACÎ
Delhi sultanı (1296-1316).
RADIYYE BEGÜM
Delhi Sultanlığı hükümdarı (1236-1240).
MAHMÛD NÂSIRÜDDİN
Delhi sultanı (1246-1266).
BALABAN HAN
Delhi Türk sultanlarından (1266-1287).
FÎRÛZ ŞAH TUĞLUK
Tuğluklu hükümdarı (1351-1388).
MAHMÛD NÂSIRÜDDİN
Tuğluklu hânedanının son Delhi sultanı (1393-1412).
HIZIR HAN
Delhi’de hüküm süren Seyyidler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1414-1421).
İBRÂHÎM-i LÛDÎ
Lûdîler’in son sultanı (1517-1526).
AYNÜLMÜLK MÜLTÂNÎ
Delhi sultanlarının hizmetinde bulunan asker ve devlet adamı.
BERENÎ
Delhi sultanları hakkındaki Târîḫ-i Fîrûz Şâhî adlı eseriyle tanınan Hintli tarihçi.
FAHREDDİN MÜBÂREK ŞAH
Delhi sultanlarından Aybeg ve İltutmış döneminin meşhur tarihçisi.
ŞEMSEDDÎN-i SİRÂC AFÎF
Târîḫ-i Fîrûz Şâhî adlı eseriyle tanınan Delhi Sultanlığı tarihçisi.
ÇİŞTÎ
Çiştiyye tarikatının kurucusu.
NİZÂMEDDİN EVLİYÂ
Hindistan’da Çiştiyye tarikatının önde gelen şeyhlerinden.
FERÎDÜDDİN MES‘ÛD
Hindistanlı Çiştî şeyhi.
KUTBÜDDİN BAHTİYÂR
Çiştiyye tarikatına mensup Ferganalı mutasavvıf.
EMÎR HÜSREV-i DİHLEVÎ
Hindistan’da yaşayan Türk asıllı şair, tarihçi ve mutasavvıf.
LEKNEVTÎ
Delhi Sultanlığı’nın Bengal’deki ilk başşehri.
KUTUB MİNÂR
Hindistan’ın Delhi şehrinde bulunan Kuvvetü’l-İslâm Camii’nin aynı zamanda zafer âbidesi olarak yapılan minaresi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER