GOLDZIHER, Ignaz - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GOLDZIHER, Ignaz ile İLİŞKİLİ MADDELER

ORYANTALİZM
Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.
Hocası
VÁMBÉRY, Arminius
Macar Türkologu.
Etkilendiği şarkiyatçı
GEIGER, Abraham
Alman yahudi cemaatine mensup reformist din adamı ve şarkiyatçı.
Hocası
FLEISCHER, Heinrich Leberecht
Alman şarkiyatçısı.
Etkilediği şarkiyatçı
SCHACHT, Joseph
İslâm hukuku araştırmalarıyla tanınan şarkiyatçı.
Son öğrencisi
SOMOGYI, Joseph de
Macar şarkiyatçısı.
Öğrencisi
PEDERSEN, Johannes
Danimarkalı şarkiyatçı.
Öğrencisi
VAJDA, Georges
Yahudi asıllı Fransız şarkiyatçısı.
Öğrencisi
GERMANUS, Julius
Mühtedi Macar şarkiyatçısı.
Görüşlerini eleştiren âlim
MUSTAFA es-SİBÂÎ
Suriye İhvân-ı Müslimîn teşkilâtının kurucusu, âlim.
Etkilediği şarkiyatçı
JUYNBOLL, Gualtherus Hendrik Albert
Hadis alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hollandalı şarkiyatçı.
Etkilediği şarkiyatçı
WENSINCK, Arent Jan
Hollandalı şarkiyatçı.
Etkilediği şarkiyatçı
CALDER, Norman
İslâm hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan şarkiyatçı.
Çağdaşı
ANDRAE, Tor Julias Efraim
İslâm tarihi ve din psikolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan İsveçli şarkiyatçı, Lutherian kilisesi piskoposu.
Çağdaşı
LAMMENS, Henri
Belçikalı şarkiyatçı.
Çağdaşı
MASSIGNON, Louis
Hallâc-ı Mansûr üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
Çalışmalarını yoğunlaştırdığı alan
HADİS
Hz. Peygamber’in sözlerini, fiillerini ve tasviplerini ifade eden terim; hadisleri tesbit, nakil ve anlamaya yönelik ilim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER