HİCRET - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HİCRET ile İLİŞKİLİ MADDELER

الهجرة
ENSAR
Hz. Peygamber’e ve muhacirlere yardımcı olan Medineli müslümanlar.
YÂR-ı GĀR
Hz. Ebû Bekir’in, hicret yolculuğunun başında Hz. Peygamber ile Sevr mağarasındaki arkadaşlığına işaret eden lakabı.
ÂMİR b. FÜHEYRE
Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir’le birlikte Medine’ye hicret eden sahâbî.
NECÂŞÎ ASHAME
Muhacirleri himaye eden ve Hz. Peygamber’in davetini kabul edip müslüman olan Habeşistan kralı.
SEVR MAĞARASI
Hz. Peygamber’in hicret esnasında üç gece gizlendiği, Kur’ân-ı Kerîm’de zikri geçen mağara.
SÜRÂKA b. MÂLİK
Hicret sırasında henüz müslüman olmadan Resûl-i Ekrem’i yakalamaya çalışmasıyla ünlü sahâbî.
EBÛ EYYÛB el-ENSÂRÎ
Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahâbî.
EBÛ SELEME el-MAHZÛMÎ
İslâm’a ilk giren ve Medine’ye ilk hicret eden sahâbîlerden biri.
KUBÂ
Hicret sırasında Hz. Peygamber’in misafir olduğu ve ilk mescidi bina ettiği köy.
KÜLSÛM b. HİDM
Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Kubâ’da misafir eden sahâbî.
SÂBİKŪN
Muhacir ve ensardan İslâm’a girişte önceliği bulunan sahâbîleri ifade eden bir terim.
MUÂHÂT
Hz. Peygamber’in Medine’de ensar ve muhacirlerden bazılarını birbirleriyle kardeş ilân etmesi.
DÂRÜLİSLÂM
Müslüman bir devletin hâkimiyeti altındaki topraklar için kullanılan fıkıh terimi.
DÂRÜLHARP
Müslüman olmayan bir devletin hâkimiyeti altındaki topraklar için kullanılan fıkıh terimi.
SAVAŞ
CİHAD
Nefisle mücadele, İslâm’ı tebliğ ve düşmanla savaşma anlamında kullanılan terim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER