İBN MERZÛK el-HAFÎD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN MERZÛK el-HAFÎD ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن مرزوق الحفيد
Müntesibi olduğu mezhep
MÂLİKÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Hocası
İBN ARAFE
Mâlikî fakihi.
Hocası
MEKKÛDÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Hocası
İBN HALDÛN
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Hocası
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Hocası
FÎRÛZÂBÂDÎ
el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı sözlüğüyle tanınan Arap dili, tefsir ve hadis âlimi.
Hocası
BULKĪNÎ, Ömer b. Reslân
Şâfiî fakihi ve müctehidi.
Hocası
İBNÜ’l-MÜLAKKIN
Şâfiî fakihi, muhaddis ve biyografi yazarı.
Hocası
IRÂKĪ, Zeynüddin
Hadis âlimi ve hâfızı.
Hocası
HEYSEMÎ
Mecmaʿu’z-zevâʾid adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Hocası
İBNÜ’d-DEMÂMÎNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Hocası
İBNÜ’l-IRÂKĪ
Hadis hâfızı ve fakih.
Hocası
İBNÜ’l-HAŞŞÂB
Şerh ve reddiyeleriyle tanınan dil ve edebiyat âlimi.
Öğrencisi
SEÂLİBÎ, Ebû Zeyd
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
İBN ZEKRÎ et-TİLİMSÂNÎ
Mâlikî fakihi.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Buhârî’nin (ö. 256/870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-ELFİYYE
Zeynüddin el-Irâkī’nin (ö. 806/1404) hadis usulüne dair manzum eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-HAZRECİYYE
Genellikle Abdullah b. Osman el-Hazrecî’ye (ö. 627/1230) ait olduğu kabul edilen aruz ve kafiyeye dair kaside.
Üzerine şerh yazdığı eser
KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’nin (ö. 695/1296 [?]) Hz. Peygamber için yazdığı ünlü kaside.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER