KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Babası ve selefi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kardeşi
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Eniştesi ve halefi
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yaptığı antlaşma
VASVAR ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile yaptığı barış antlaşması (9 Ağustos 1664).
Yaptığı antlaşma
BUCAŞ ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 18 Ekim 1672’de yapılan antlaşma.
Osmanlı ordusunu komuta ettiği savaş
SAINT GOTTHARD MUHAREBESİ
Osmanlı ve Habsburg orduları arasında 1 Ağustos 1664’te yapılan meydan savaşı.
Kurduğu kütüphane
KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Divanyolu’nda XVII. yüzyılın sonlarında kurulan kütüphane.
CEVÂHİRÜ’t-TEVÂRÎH
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın seferlerini ve özellikle Kandiye’nin fethini anlatan eser.
SİLSİLETÜ’l-ÂSAFİYYE
Behcetî Seyyid İbrâhim’in (ö. 1151/1738’den sonra) Köprülü ailesinden yetişmiş devlet adamlarının biyografilerine dair eseri.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Yeğeni
KÖPRÜLÜZÂDE NÛMAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Eniştesi
SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı
Osmanlı vezîriâzamı.
Amcazadesi
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Mühürdarı
HASAN AĞA, Mühürdar
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın mühürdarı ve onun seferlerini anlatan Cevâhirü’t-tevârîh adlı eserin müellifi.
Hocası
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Hat hocası
DERVİŞ ALİ, Büyük
Türk hattatı.
Çağdaşı
MİNKĀRÎZÂDE YAHYÂ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çağdaşı
MEHMED EFENDİ, Vanî
Vâiz ve müfessir.
Çağdaşı
ESÎRÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çağdaşı
ÇATALCALI ALİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Himaye ettiği şair, kâtibi
MEZÂKĪ SÜLEYMAN EFENDİ
Divan şairi.
Himaye ettiği şair
NEŞÂTÎ
Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerinden, divan şairi.
Himaye ettiği âlim
HÜSEYİN EFENDİ, Hezarfen
Ansiklopedist Osmanlı âlimlerinden.
Himaye ettiği âlim
HASKEFÎ
Hanefî fakihi.
Himaye ettiği âlim
ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Himaye ettiği şair
FASÎH AHMED DEDE
Divan şairi ve hattat.
Bir dönem maiyetinde hizmet eden şahıs
EBÛ BEKİR b. BEHRÂM
Osmanlı coğrafyacısı.
Sadâret kethüdâliğini yapan şahıs
SÜLEYMAN PAŞA, Sarı
Osmanlı sadrazamı.
Dönemindeki olayları içeren Zübde-i Vekāyiât başlıklı bir eser yazan şahıs
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Müderrislik yaptığı yerlerden
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Fethettiği yer
UYVAR
Slovakya’da tarihî bir şehir.
Fethettiği yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Fethettiği yer
KAMANİÇE
Ukrayna’nın Podolya bölgesinde tarihî bir kale şehri.
Babasının vasiyeti üzerine tamamladığı külliye
KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir külliye.
VEZİR HANI
XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da Sadrazam Fâzıl Ahmed Paşa tarafından inşa ettirilerek Köprülü Külliyesi’ne dahil edilen han.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER