KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Babası ve selefi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kardeşi
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yeğeni
KÖPRÜLÜZÂDE NÛMAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Eniştesi
SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı
Osmanlı vezîriâzamı.
Eniştesi
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Mühürdarı
HASAN AĞA, Mühürdar
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın mühürdarı ve onun seferlerini anlatan Cevâhirü’t-tevârîh adlı eserin müellifi.
Mülâzımı olduğu kişi
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Çağdaşı
MİNKĀRÎZÂDE YAHYÂ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çağdaşı
MEHMED EFENDİ, Vanî
Vâiz ve müfessir.
Lehistan seferi hakkında kitap kaleme alan kişi
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Himaye ettiği kişi
MEZÂKĪ SÜLEYMAN EFENDİ
Divan şairi.
Himaye ettiği kişi
NEŞÂTÎ
Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerinden, divan şairi.
Himaye ettiği kişi
HÜSEYİN EFENDİ, Hezarfen
Ansiklopedist Osmanlı âlimlerinden.
Devlete vergi vermelerini sağladığı aile
MA‘NOĞULLARI
Lübnan’da Dürzî ailelerinden biri.
Müderrislik yaptığı yerlerden
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Valilik yaptığı yer
ERZURUM
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Valilik yaptığı yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Fethettiği yer
UYVAR
Slovakya’da tarihî bir şehir.
Fethini tamamladığı ada
GİRİT
Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en büyük adası.
Fethettiği yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Fethettiği yer
KAMANİÇE
Ukrayna’nın Podolya bölgesinde tarihî bir kale şehri.
Yaptığı antlaşma
VASVAR ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile yaptığı barış antlaşması (9 Ağustos 1664).
Yaptığı antlaşma
BUCAŞ ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 18 Ekim 1672’de yapılan antlaşma.
Mühürdarı Hasan Ağa tarafından yazılan eser
CEVÂHİRÜ’t-TEVÂRÎH
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın seferlerini ve özellikle Kandiye’nin fethini anlatan eser.
Babasının vasiyeti üzerine tamamladığı külliye
KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir külliye.
Kurduğu kütüphane
KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da Divanyolu’nda XVII. yüzyılın sonlarında kurulan kütüphane.
Yaptırdığı han
VEZİR HANI
XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da Sadrazam Fâzıl Ahmed Paşa tarafından inşa ettirilerek Köprülü Külliyesi’ne dahil edilen han.
Derin bilgi sahibi olduğu ilim dalı
FIKIH
İslâm ibadet ve hukuk ilmi.
Derin bilgi sahibi olduğu alan
FELSEFE
Varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı, tenkitçi yöntemlerle inceleyen ve temellendiren sistemli fikrî faaliyetler bütünü.
İcazet sahibi olduğu sanat
HAT
Arap harflerinden doğarak İslâm medeniyetinde müstakil ve olağan üstü bir mevki kazanan güzel yazı sanatı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER