ALİ BULUT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ BULUT

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂKŪLÎ
Arap dili ve tefsir âlimi.
BETÂVİRÎ
Faslı âlim ve edip.
FETÂNÎ, Ahmed
Malezyalı âlim ve edip.
HÂLİDÎ, Rûhî
Filistinli edip ve siyasetçi.
HAMZA b. TURGUT AYDINÎ
Osmanlı dönemi Arap belâgatı âlimi.
HAYDARÎ
Iraklı edip, fakih ve tarihçi.
HÛRÎ, Raîf
Lübnanlı edip ve şair.
İBNÜ’l-HACCÂC
Büveyhîler dönemi kâtip ve şairlerinden.
KĀBÂDÛ
Tunuslu edip ve şair.
MES‘ADÎ
Tunuslu edip ve siyasetçi.
MÜNECCİD, Selâhaddin
Tenkitli neşirleriyle tanınan Suriyeli âlim ve edip.
SÂMERRÂÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ŞERKĀVÎ İKBÂL, Ahmed b. Abbas
Faslı edip ve şair.
TABLÂVÎ
Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis ve fıkıh âlimi.
YÛNUS b. HABÎB
Basra dil mektebinin tanınmış âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER