ALİ SEVİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ SEVİM

1928-2013
Müellif toplam 24 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ARTUK b. EKSÜK
Selçuklu Sultanı Alparslan ve Melikşah devirlerinin ünlü kumandanı.
ATSIZ b. UVAK
Selçuklu emîri (1071-1079).
AZÎMÎ
Selçuklu tarihçisi.
BUĞYETÜ’t-TALEB
İbnü’l-Adîm’in (ö. 660/1262) Halep tarihi ve coğrafyasına, burada yaşayan meşhur şahısların biyografilerine dair eseri.
ÇAĞRI BEY
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından.
DANDANAKAN SAVAŞI
Selçuklular ile Gazneliler arasında 431’de (1040) cereyan eden ve Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan savaş.
DİLMAÇOĞULLARI
1085-1394 yılları arasında Bitlis ve Erzen’de hüküm süren bir Türk beyliği.
GARSÜNNİ‘ME
Selçuklu tarihçisi.
HÂRÛN b. HAN
Kuzey Suriye’deki Türk nüfuzunun ilk temsilcisi.
İBN MÜNKIZ
Münkızoğulları hânedanına mensup emîr, tarihçi ve edip.
İBN MÜYESSER
Mısırlı tarihçi.
İBNÜ’l-ADÎM
Âlim, şair ve devlet adamı.
İLGAZİ, Necmeddin
Mardin Artuklu Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1106-1122).
İNALOĞULLARI
1098-1183 yılları arasında Diyarbekir’de hüküm süren bir Türk beyliği.
KEYHUSREV I
Anadolu Selçuklu sultanı (1192-1196, 1205-1211).
KEYHUSREV II
Anadolu Selçuklu sultanı (1237-1246).
KEYHUSREV III
Anadolu Selçuklu sultanı (1266-1282).
KILICARSLAN III
Anadolu Selçuklu sultanı (1204-1205).
MALAZGİRT MUHAREBESİ
1071’de Bizans’la yapılan ve Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açan meydan savaşı.
RIDVÂN b. TUTUŞ
Halep Selçuklu meliki (1095-1113)
SIBT İBNÜ’l-CEVZÎ
Tarihçi, âlim ve meşhur vâiz.
SÖKMEN b. ARTUK
Artuklular’ın Hısnıkeyfâ kolunun kurucusu (1102-1104).
SÜLEYMAN ŞAH I
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1075-1086).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER