MEHMET ÖZŞENEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ÖZŞENEL

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
A‘ZAMÎ, Habîbürrahman
Hindistanlı hadis ve fıkıh âlimi.
KANDEHLEVÎ, Muhammed Yûsuf
Cemâat-i Teblîğ liderlerinden, Hindistanlı âlim.
KANDEHLEVÎ, Muhammed Zekeriyyâ
Cemâat-i Teblîğ’in ileri gelenlerinden, Hindistanlı âlim.
MEÂNİ’l-ÂSÂR
Tahâvî’nin (ö. 321/933) muhtelifü’l-hadîse dair eseri.
MUHAMMED HÜSEYİN MEVLEVÎ
Ehl-i hadîs hareketinin ileri gelenlerinden Hindistanlı âlim.
MÜBÂREKPÛRÎ
Hindistanlı hadis âlimi.
NEZÎR HÜSEYİN
Hindistanlı hadis âlimi ve Ehl-i hadîs hareketinin lideri.
SEHÂRENPÛRÎ, Halîl Ahmed
Hindistanlı hadis ve fıkıh âlimi.
SENDER
Sahâbî.
SİNDÎ, Muhammed b. Abdülhâdî
Hindistanlı muhaddis.
ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan / 2. Bölüm: Hadisteki Yeri
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini kayıt altına alan müctehid.
ŞİNKĪTÎ, Muhammed Habîbullah
Moritanyalı hadis âlimi.
UKKÂŞE b. MİHSAN
Cesareti ve kahramanlığı ile tanınan sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER