ÖMER MAHİR ALPER - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÖMER MAHİR ALPER

Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN SÎNÂ / 1. Bölüm
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
İBN SÎNÂ / 5. Bölüm: Eserleri
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
İBNÜ’l-GURBÂLÎ
Astronomi-meteoroloji âlimi, edip ve şair.
İBNÜ’l-HASÎB
Astrometeoroloji yorumcusu ve astrolog.
İBNÜ’l-KUF
İslâm dünyasında bilinen ilk operatör doktor ve ilk müstakil cerrahî kitabının yazarı.
İBNÜ’s-SALÂH, Ebü’l-Fütûh
Matematik ve mantık âlimi, tabip.
İRFÂNİYYE
Bilgi kaynağının keşif ve ilham olduğunu savunan tasavvufî ve felsefî akım, gnostisizm.
İTAAT
Meşrû emir ve isteklere uyma anlamında bir terim.
KANDEHLEVÎ, Muhammed İlyas
Cemâat-i Teblîğ’in kurucusu Hindistanlı dinî lider.
KARABÂĞÎ
Osmanlı âlimi.
KÜLLÎ
Türün altındaki fertleri ifade eden lafız ve bu lafzın gösterdiği varlık anlamında felsefe ve mantık terimi.
LÂHÎCÎ, Abdürrezzâk b. Ali
İranlı filozof, kelâm âlimi ve şair.
MAHMÛD MUHAMMED TÂHÂ
Sudanlı fikir ve siyaset adamı.
MARTINI, Raymundus
İspanyol şarkiyatçısı, Dominiken misyoner.
MÂŞÂALLAH b. ESERÎ
Yahudi kökenli astrolog ve astronom.
MECRÎTÎ
Endülüslü matematikçi ve astronomi âlimi.
MERRÂKÜŞÎ, Hasan b. Ali
Astronomi âlimi.
MESÎHÎ, Ebû Sehl
Tabip ve filozof.
SAÎD b. YA‘KŪB
Abbâsî dönemi hekim ve mütercimlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER