OSMAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OSMAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

عثمان
HULEFÂ-yi RÂŞİDÎN
Hz. Peygamber’den sonraki ilk dört halife (632-661).
ERVÂ bint KÜREYZ
Hz. Osman’ın annesi, sahâbî.
Süt kardeşi
ABDULLAH b. SA‘D b. EBÛ SERH
Sahâbî, Mısır valisi ve İfrîkıye fâtihi.
Hanımı
RUKIYYE
Hz. Peygamber’in kızı.
Hanımı
ÜMMÜ KÜLSÛM
Hz. Peygamber’in kızı.
NÂİLE bint FERÂFİSA
Hz. Osman’ın şehid edildiği sırada yanında bulunan eşi.
Oğlu
ABDULLAH b. OSMAN b. AFFÂN
Hz. Peygamber’in torunu.
SAÎD b. OSMAN b. AFFÂN
Hz. Osman’ın oğlu, Emevîler’in Horasan valisi.
Halifeliği döneminde gerçekleşen savaş
ZÂTÜSSAVÂRÎ
Müslüman Araplar’la Bizanslılar arasında yapılan ve müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan ilk deniz savaşı (31/652 veya 34/655).
OSMÂNİYYE
Başlangıçta Hz. Osman taraftarlarını, daha sonra ilk üç halifeyi meşrû görüp Havâric ile Şîa dışında kalan müslüman çoğunluğunu ifade eden terim.
Kendisinin de aralarında bulunduğu zümre
AŞERE-i MÜBEŞŞERE
Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbî.
Hilafet makamındaki selefi
ÖMER
Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644).
Hilafet makamındaki halefi
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
Kâtibi
MERVÂN I
Emevî halifesi ve Mervânî kolunun kurucusu (684-685).
Anne bir kardeşi
VELÎD b. UKBE
Sahâbî.
Amcası
HAKEM b. EBÜ’l-ÂS
Hz. Peygamber’in Tâif’e sürgüne gönderdiği sahâbî.
RÛME KUYUSU
Medine’de Hz. Osman tarafından satın alınarak vakıf haline getirilen kuyu.
ABDURRAHMAN b. UDEYS
Bey‘atürrıdvân’a iştirak eden ve Hz. Osman’ın şehid edilmesi olayına karışan sahâbî.
AMR b. HAMIK
Hz. Osman’ı şehid edenlerden biri.
ALÂ b. VEHB
Hz. Osman devrinde valilik yapan bir sahâbî.
Döneminde valilik yapan sahabî
SAÎD b. ÂS
Sahâbî, vali ve kumandan.
ABDURRAHMAN b. HÂRİS
Hz. Osman zamanında mushaf nüshalarının çoğaltılmasıyla görevlendirilen heyetin üyesi, tâbiî.
Kendisini tenkit eden sahâbî
EBÛ ZER el-GIFÂRÎ
Servet terâkümü konusundaki görüş ve mücadelesiyle tanınan sahâbî.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER