PEZDEVÎ, Ebü’l-Usr - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

PEZDEVÎ, Ebü’l-Usr ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو العسر الپزدوي
Müntesibi olduğu mezhep
HANEFÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Kardeşi
PEZDEVÎ, Ebü’l-Yüsr
Mâtürîdî kelâmcısı ve Hanefî fakihi.
Hocası
HALVÂNÎ
Hanefî fakihi.
Öğrencisi
SEMERKANDÎ, Alâeddin
Hanefî fakihi.
Etkilendiği âlim
DEBÛSÎ
Hilâf ilminin kurucusu kabul edilen Hanefî fakihi.
Eseri
USÛLÜ’l-PEZDEVÎ
Ebü’l-Usr el-Pezdevî’nin (ö. 482/1089) Hanefî fıkıh usulüne dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-CÂMİU’s-SAGĪR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan altı eserinden biri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
ez-ZİYÂDÂT
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen eserlerinden biri.
Şerḥu Ziyâdâti’z-Ziyâdât adlı eserinin etkilediği eser
BEDÂİU’s-SANÂİ‘
Kâsânî’nin (ö. 587/1191) Hanefî fıkhına dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
TAKVÎMÜ’l-EDİLLE
Ebû Zeyd ed-Debûsî’nin (ö. 430/1039) fıkıh usulüne dair eseri.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserinin etkilediği eser
MENÂRÜ’l-ENVÂR
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) fıkıh usulüne dair eseri.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserinin etkilediği eser
TENKĪHU’l-USÛL
Sadrüşşerîa’nın (ö. 747/1346) fıkıh usulüne dair eseri.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserine şerh yazan âlim
SİĞNÂKĪ
Hanefî fakihi.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserine şerh yazan âlim
ABDÜLAZÎZ el-BUHÂRÎ
Hanefî fakihi.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserine şerh yazan âlim
İTKĀNÎ
Hanefî fakihi.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserine şerh yazan âlim
MUSANNİFEK
Osmanlı âlimi.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserine şerh yazan âlim
KÂKÎ
Hanefî fakihi.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserine şerh yazan âlim
BÂBERTÎ
Tanınmış Hanefî fakihi.
Uṣûlü’l-Pezdevî adlı eserine şerh yazan âlim
MOLLA HÜSREV
Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER