SAVAŞ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SAVAŞ ile İLİŞKİLİ MADDELER

CİHAD
Nefisle mücadele, İslâm’ı tebliğ ve düşmanla savaşma anlamında kullanılan terim.
GAZÂ
Özellikle Osmanlılar’da din için yapılan savaşı ifade eden ve bir fetih ideolojisi haline gelen terim.
GAZVE
Hz. Peygamber’in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlar hakkında kullanılan terim.
FETİH
Müslümanların ülke veya şehirleri i‘lâ-yi kelimetullah amacıyla İslâmiyet’e açmaları, İslâm devleti idaresine almaları.
ŞECAAT
Savaşta kahramanlık göstermeye, sıkıntıları göze alarak üstün değerleri korumaya yönelten ruhsal yetenek anlamında bir ahlâk terimi.
SULH
Barış esasına dayalı uluslararası ilişkileri ve bu amaçla yapılan antlaşmaları ifade eden bir terim.
EYYÂMÜ’l-ARAB
Câhiliye devrinde ve İslâmiyet’in ilk zamanlarında Arap kabileleri arasında cereyan eden savaşlar için kullanılan bir tabir.
HARAM AYLAR
İslâmî literatürde savaşın haram kabul edildiği dört kutsal ay.
FİCÂR
İslâm’dan önce bazı Arap kabileleri arasında haram aylarda cereyan eden savaşlar.
ORDU
DONANMA
Bir devletin deniz kuvvetlerine veya bir amiralliğin kumandası altında bulunan savaş gemilerinin bütününe verilen ad.
SERDENGEÇTİ
Osmanlı döneminde savaşlarda en önde çarpışan birlikler için kullanılan bir terim.
KALYONCU
Osmanlılar’da yelkenli gemilerin savaşçı neferlerine verilen ad.
BAŞIBOZUK
Osmanlı Devleti’nde savaş sırasında asıl orduya katılan gönüllü askerler için kullanılan bir tabir.
EMÎR-i SİLÂH
Bazı İslâm devletlerinde savaş ve merasimlerde hükümdarın silâhını taşıyan ve silâh depolarından sorumlu olan kumandan.
SİLÂH
MİĞFER
Savaşlarda başı korumak için, ayrıca törenlerde ihtişam arttırıcı bir unsur olarak takılan başlık.
ZIRH
Savaşlarda ok, kılıç ve süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen demir, tel levha veya köseleden yapılmış giysi.
GÜRZ
Yakın dövüşte kullanılan bir savaş aleti.
ÂTEŞ-i RÛMÎ
Eskiden bir savaş silâhı olarak kullanılan yanıcı, yakıcı ve patlayıcı bir madde.
MANCINIK
Muhasaralarda surları yıkmak için kullanılan savaş aracı.
GANİMET
Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
TENFÎL
Savaştan önce askeri teşvik etmek ya da büyük yararlılık gösterenleri savaştan sonra ödüllendirmek amacıyla ganimet payları yanında fazladan mal vermeyi ifade eden fıkıh terimi.
SELEB
Savaşta öldürülen düşman askerinin üzerinde veya yanında bulunan elbise, silâh vb. eşyayı ifade eden fıkıh terimi.
ŞEHİD
GAZİ
Din uğrunda savaşanlar için özellikle Türkler tarafından mücahid karşılığında kullanılan bir sıfat ve unvan.
GAZAVATNÂME
Özellikle Osmanlılar’da hıristiyan devletlere karşı yapılan savaşları anlatan eserlerin genel adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER