SIBT İBNÜ’l-ACEMÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SIBT İBNÜ’l-ACEMÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

سبط ابن العجمي
Oğlu
EBÛ ZER el-HALEBÎ
Muhaddis, Şâfiî fakihi, edip ve tarihçi.
Hocası
FÎRÛZÂBÂDÎ
el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı sözlüğüyle tanınan Arap dili, tefsir ve hadis âlimi.
Hocası
IRÂKĪ, Zeynüddin
Hadis âlimi ve hâfızı.
Hocası
BULKĪNÎ, Ömer b. Reslân
Şâfiî fakihi ve müctehidi.
Hocası
İBN HABÎB el-HALEBÎ
Tarihçi, Şâfiî fakihi, şair ve edip.
Hocası
İBNÜ’l-MÜLAKKIN
Şâfiî fakihi, muhaddis ve biyografi yazarı.
Hocası
İBN CÂBİR
Hz. Peygamber’in methine dair el-Ḥulletü’s-siyerâ adlı manzumesiyle tanınan Endülüslü şair.
Hocası
HEYSEMÎ
Mecmaʿu’z-zevâʾid adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Hocası
CEMÂL el-MALATÎ
Hanefî fakihi.
Öğrencisi
İBN FEHD, Necmeddin
Muhaddis ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN FEHD, Takıyyüddin
Muhaddis ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN HATÎB en-NÂSIRİYYE
Fıkıh âlimi, kadı ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN NÂSIRÜDDİN
Hadis hâfızı ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN EMÎRU HÂC
Hanefî fakihi, müfessir.
Öğrencisi
İBNÜ’l-HAYDIRÎ
Muhaddis, fakih ve tarihçi.
Öğrencisi
İBNÜ’l-KABÂKIBÎ
Kıraat âlimi.
Öğrencisi
İBNÜ’ş-ŞIHNE, Ebü’l-Fazl
Hanefî fakihi ve tarihçi.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Müslim’in (ö. 261/875) sahih hadislerden meydana gelen eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
es-SÜNEN
Ebû Dâvûd es-Sicistânî’nin (ö. 275/889) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
eş-ŞEMÂİLÜ’n-NEBEVİYYE
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Resûl-i Ekrem’in şemâiline dair eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-KEVÂKİBÜ’d-DERÂRÎ
Şemseddin el-Kirmânî (ö. 786/1384) tarafından yazılan Ṣaḥîḥ-i Buḫârî şerhi.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-ELFİYYE
Zeynüddin el-Irâkī’nin (ö. 806/1404) hadis usulüne dair manzum eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER