EBÛ BEKİR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EBÛ BEKİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو بكر
HULEFÂ-yi RÂŞİDÎN
Hz. Peygamber’den sonraki ilk dört halife (632-661).
Lakabı
SIDDÎK
Doğru sözlü, doğruluktan ayrılmayan, gerçeği tasdik eden anlamında bir Kur’an terimi.
SAKĪFETÜ BENÎ SÂİDE
Medine’de Hz. Ebû Bekir’in halife seçildiği yer.
ÂİŞE
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
ABDULLAH b. EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in oğlu, sahâbî.
ABDURRAHMAN b. EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in oğlu ve Hz. Âişe’nin ana baba bir kardeşi.
MUHAMMED b. EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in oğlu, Mısır valisi.
ESMÂ bint EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Abdullah b. Zübeyr’in annesi, sahâbî.
Kızı
ÜMMÜ KÜLSÛM bint EBÛ BEKİR
Kadın tâbiî.
Halifeliğinde meydana gelen en önemli olaylardan
RİDDE
Bir müslümanın İslâm dininden çıkması anlamında fıkıh terimi.
Kendisinin de aralarında bulunduğu zümre
AŞERE-i MÜBEŞŞERE
Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbî.
ÜMMÜ’l-HAYR bint SAHR
Hz. Ebû Bekir’in annesi, sahâbî.
EBÛ KUHÂFE
Hz. Ebû Bekir’in babası, sahâbî.
ATÎK
Kâbe ve Hz. Ebû Bekir hakkında kullanılan bir sıfat.
YÂR-ı GĀR
Hz. Ebû Bekir’in, hicret yolculuğunun başında Hz. Peygamber ile Sevr mağarasındaki arkadaşlığına işaret eden lakabı.
Hanımı
ESMÂ bint UMEYS
Kadın sahâbî.
Hanımı
ÜMMÜ RÛMÂN
Kadın sahâbî.
Hilafet makamındaki halefi
ÖMER
Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644).
Bilgi sahibi olduğu ilim
ENSÂB
Arap literatüründe kabilelerin soyunu inceleyen ilim dalı için kullanılan bir terim.
Hz. Peygamber'in kendisiyle arasında kardeşlik bağı kurduğu sahabî
HÂRİCE b. ZEYD
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
Müşriklerin işkencelerinden kurtardığı sahabî
BİLÂL-i HABEŞÎ
Hz. Peygamber’in ilk müezzini olan sahâbî.
Müşriklerin işkencelerinden kurtardığı sahabî
ÂMİR b. FÜHEYRE
Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir’le birlikte Medine’ye hicret eden sahâbî.
Müşriklerin işkencelerinden kurtardığı sahabî
EBÛ FÜKEYHE
İlk müslümanlardan.
Müşriklerin işkencelerinden kurtardığı sahabî
ZİNNÎRE er-RÛMİYYE
Kadın sahâbî.
Döneminde isyanını bastırdığı sahte peygamber
SECÂH
Peygamberlik iddiasında bulunan bir kadın.
Döneminde isyanını bastırdığı sahte peygamber
MÜSEYLİMETÜLKEZZÂB
Resûl-i Ekrem devrinde peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri.
Döneminde isyanını bastırdığı sahte peygamber
TULEYHA b. HUVEYLİD
Resûl-i Ekrem’in sağlığında peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri.
Halifeliği döneminde gerçekleşen savaş
ECNÂDEYN SAVAŞI
Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş (13/634).
SIDDÎKIYYE
Hz. Ebû Bekir’e (ö. 13/634) nisbet edilen bir tarikat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER