« Madde sayfasına git

EBÛ BEKİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو بكر
Kızı
ÂİŞE
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
SAKĪFETÜ BENÎ SÂİDE
Medine’de Hz. Ebû Bekir’in halife seçildiği yer.
Babası
EBÛ KUHÂFE
Hz. Ebû Bekir’in babası, sahâbî.
Annesi
ÜMMÜ’l-HAYR bint SAHR
Hz. Ebû Bekir’in annesi, sahâbî.
Hanımı
ESMÂ bint UMEYS
Kadın sahâbî.
Hanımı
ÜMMÜ RÛMÂN
Kadın sahâbî.
Oğlu
ABDULLAH b. EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in oğlu, sahâbî.
Oğlu
ABDURRAHMAN b. EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in oğlu ve Hz. Âişe’nin ana baba bir kardeşi.
Oğlu
MUHAMMED b. EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in oğlu, Mısır valisi.
Kızı
ÜMMÜ KÜLSÛM bint EBÛ BEKİR
Kadın tâbiî.
Kızı
ESMÂ bint EBÛ BEKİR es-SIDDÎK
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Abdullah b. Zübeyr’in annesi, sahâbî.
Kendisinin de aralarında bulunduğu zümre
AŞERE-i MÜBEŞŞERE
Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbî.
Bilgi sahibi olduğu ilim
ENSÂB
Arap literatüründe kabilelerin soyunu inceleyen ilim dalı için kullanılan bir terim.
Halifeliğinde meydana gelen en önemli olaylardan
RİDDE
Bir müslümanın İslâm dininden çıkması anlamında fıkıh terimi.
Müşriklerin işkencelerinden kurtardığı sahabî
BİLÂL-i HABEŞÎ
Hz. Peygamber’in ilk müezzini olan sahâbî.
Müşriklerin işkencelerinden kurtardığı sahabî
ÂMİR b. FÜHEYRE
Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir’le birlikte Medine’ye hicret eden sahâbî.
Müşriklerin işkencelerinden kurtardığı sahabî
EBÛ FÜKEYHE
İlk müslümanlardan.
Müşriklerin işkencelerinden kurtardığı sahabî
ZİNNÎRE er-RÛMİYYE
Kadın sahâbî.
ATÎK
Kâbe ve Hz. Ebû Bekir hakkında kullanılan bir sıfat.
Döneminde isyanını bastırdığı sahte peygamber
SECÂH
Peygamberlik iddiasında bulunan bir kadın.
Döneminde isyanını bastırdığı sahte peygamber
MÜSEYLİMETÜLKEZZÂB
Resûl-i Ekrem devrinde peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri.
Döneminde isyanını bastırdığı sahte peygamber
TULEYHA b. HUVEYLİD
Resûl-i Ekrem’in sağlığında peygamberlik iddiasında bulunanlardan biri.
Halifeliğinde meydana gelen savaş
ECNÂDEYN SAVAŞI
Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş (13/634).
SIDDÎKIYYE
Hz. Ebû Bekir’e (ö. 13/634) nisbet edilen bir tarikat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER