HÂLİDİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÂLİDİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الخالدية
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
BAHÂEDDİN NAKŞİBEND
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu.
HÂLİD el-BAĞDÂDÎ
Nakşibendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu.
ABDULLAH ed-DİHLEVÎ
Nakşibendiyye tarikatının Hâlidiyye kolunun kurucusu Hâlid el-Bağdâdî’nin şeyhi.
ABDÜLFETTÂH el-AKRÎ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
ERVÂDÎ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
HÂNÎ, Muhammed b. Abdullah
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
TÂHÂ-yı HEKKÂRÎ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
HÂNÎ, Abdülmecîd b. Muhammed
el-Ḥadâʾiḳu’l-verdiyye adlı eseriyle tanınan Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
HATM-i HÂCEGÂN
Nakşibendiyye tarikatının özellikle Hâlidiyye kolunda uygulanan bir zikir şekli.
LETÂİF-i HAMSE
Nakşibendî-Müceddidiyye ve Hâlidiyye tarikatlarında seyrüsülûk usulü.
ABDÜLHAKİM ARVÂSÎ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
ALVARLI MUHAMMED LUTFİ EFENDİ
Mutasavvıf-şair, Nakşibendî şeyhi.
RAMAZANOĞLU, Mahmut Sami
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
ELMÂLÎ, Mahmûd
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
PAKİŞ, Yahya
Nakşî-Hâlidî şeyhi, âlim.
TÂHÎ, Abdurrahman
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
KÜRDÎ, Muhammed Emîn
Mısır’da Nakşibendî-Hâlidî tarikatını yayan mutasavvıf.
KOTKU, Mehmet Zahit
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
OĞUZ, Muhammet İhsan
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
TERZİ BABA
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
TOPRAK, İsmail Hakkı
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
KÜFREVÎ, Kasım
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, siyaset adamı.
PÎR MUHAMMED KÜFREVÎ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
IŞIK, Hüseyin Hilmi
Nakşibendî-Hâlidî tarikatına mensup sûfî müellif.
ŞEYH SAİD
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, Doğu Anadolu’da meydana gelen isyanın lideri.
ŞEYH ŞÂMİL
Rus işgaline karşı direnişiyle tanınan Dağıstanlı lider ve mücahid.
BAHÂEDDİN EFENDİ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, âlim.
BEKKİNE, Abdülaziz
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, âlim.
DAĞISTÂNÎ, Ömer Ziyâeddin
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
EROL, Muhammed Râşid
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
ESAD ERBÎLÎ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
GÜMÜŞHÂNEVÎ, Ahmed Ziyâeddin
Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden, âlim ve mutasavvıf.
HASAN EFENDİ, Yahyalılı
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
HAYDAR EFENDİ, Ahıskalı
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
HULÛSİ EFENDİ, Osman
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
İSMÂİL NECÂTİ EFENDİ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
SEYDA, Muhammed Said
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
TOPBAŞ, Musa
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
ABDURRAHMAN AKTEPE
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
COŞAN, Mahmut Esat
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
KÜÇÜK HÜSEYİN EFENDİ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
SEYDA, Muhammed Nurullah
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
ŞEYH SAİD
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, Doğu Anadolu’da meydana gelen isyanın lideri.
SUGŪRÎ
Dağıstanlı Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
DEDE PAŞA
Son devir Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER