İBN HUZEYME - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN HUZEYME ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن خزيمة
Hocası
BÛŞENCÎ, Muhammed b. İbrâhim
Muhaddis, fıkıh ve lugat âlimi.
Hocası
ALİ b. HUCR
Devrinde Horasan’ın üç büyük hadis imamından biri olan âlim.
Hocası
BEKKÂR b. KUTEYBE
Mısır’da kadılık yapmış Hanefî fakihi, muhaddis.
Hocası
DÂRİMÎ, Osman b. Saîd
Selefiyye’nin önde gelen temsilcilerinden, hadis ve fıkıh âlimi.
Hocası
İBN ABDÜLHAKEM, Ebû Abdullah
Fakih ve muhaddis.
Hocası
İBN EBÜ’d-DÜNYÂ
Çok sayıdaki eseriyle tanınan muhaddis, mutasavvıf, eğitimci ve Hanbelî fakihi.
Hocası
AHMED b. MENΑ
Horasanlı tanınmış hadis hâfızı.
Hocası
BÜNDÂR, Muhammed b. Beşşâr
Basralı tanınmış muhaddis.
Hocası
EŞEC el-KİNDÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
ZÜHLÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
ZA‘FERÂNÎ
İmam Şâfiî’nin “kavl-i kadîm”inin en güçlü râvisi.
Hocası
MÜZENÎ
İmam Şâfiî’nin önde gelen talebesi, müctehid.
Hocası
REBΑ b. SÜLEYMAN el-MURÂDÎ
İmam Şâfiî’nin talebesi.
Öğrencisi
İBN HİBBÂN
Hadis ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
İBN SÂİD el-HÂŞİMÎ
Muhaddis.
Öğrencisi
DEGŪLÎ
Muhaddis, fakih ve dil âlimi.
Öğrencisi
EBÛ ALİ en-NÎSÂBÛRÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
DA‘LEC b. AHMED
Muhaddis ve fakih.
Öğrencisi
HÂKİM el-KEBÎR
Horasanlı muhaddis, Tûs ve Şâş kadısı.
Öğrencisi
HÂKİM el-KEBÎR
Horasanlı muhaddis, Tûs ve Şâş kadısı.
Öğrencisi
İBN ADÎ
el-Kâmil adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı ve münekkit.
Öğrencisi
İBN MİHRÂN en-NÎSÂBÛRÎ
Kırâat-i aşereye dair ilk eseri yazan âlim.
Eseri
KİTÂBÜ’t-TEVHÎD
İbn Huzeyme’nin (ö. 311/924) akaide dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER