KİTÂBİYAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KİTÂBİYAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

الكتابيات
KATALOG
Kütüphanelerde mevcut kitapların adlarını alfabetik yahut tematik olarak gösteren liste.
FEHRESE
Âlimlerin, hocaları ile onlardan okudukları kitapların adını alfabetik olarak kaydettikleri eserlerin ortak adı.
TABAKAT
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
İBNÜ’n-NEDÎM
Arap bibliyografya âlimi, el-Fihrist adlı eserin müellifi.
MİFTÂHU’s-SAÂDE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) ilimler tarihi ve tasnifiyle ilgili Arapça biyobibliyografik ve ansiklopedik eseri.
KEŞFÜ’z-ZUNÛN
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) bibliyografik eseri.
EBCEDÜ’l-ULÛM
Sıddîk Hasan Han’ın (ö. 1890) ilimlerin tasnifine dair ansiklopedik eseri.
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
BAĞDATLI İSMÂİL PAŞA
Asker, bibliyografya ve hal tercümesi âlimi.
SERKÎS, Yûsuf İlyân
Bibliyografya âlimi, edip ve yazar.
KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Filolog, Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci.
GESCHICHTE der ARABISCHEN LITTERATUR
Alman şarkiyatçısı Carl Brockelmann’ın (ö. 1956) Arapça yazma eserler literatürüne dair kitabı.
GESCHICHTE des ARABISCHEN SCHRIFTTUMS
Fuat Sezgin’in Arapça yazma eserler literatürüne dair kitabı.
ZİRİKLÎ
el-Aʿlâm adlı eseriyle tanınan Suriyeli şair, gazeteci ve biyografi âlimi.
ÖZEGE, M. Seyfettin
Bibliyografya uzmanı.
ez-ZERÎA ilâ TESÂNÎFİ’ş-ŞÎA
Âgā Büzürg-i Tahrânî’nin (ö. 1970) Şîa ulemâsı tarafından yazılan Arapça eserlere dair bibliyografik ansiklopedisi.
MÜNZEVÎ, Ali Nakī
İranlı araştırmacı, bibliyografya yazarı.
EFŞÂR, Îrec
İranlı kütüphaneci ve bibliyografya uzmanı.
INDEX ISLAMICUS
Batı dillerinde İslâm dini ve İslâm dünyasıyla ilgili neşriyatı takip eden bibliyografik yayın.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER