EBUBEKİR SİFİL - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBUBEKİR SİFİL

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÂCET NAMAZI
Bir ihtiyacın giderilmesi veya arzulanan bir hususun yerine gelmesi için kılınan namaz.
HADDÂD, Ebû Bekir
Hanefî fakihi.
İBN CÜMEY‘ el-GASSÂNÎ
Hadis hâfızı.
İBN EBÜ’l-HISÂL
Muhaddis, kâtip ve şair.
İBN FERAH
Hadis hâfızı ve Şâfiî fakihi.
İBNÜ’l-BURHÂN
Fıkıh âlimi.
İBNÜ’l-BÜHLÛL
Hanefî kadısı, dil âlimi, edip ve şair.
İ‘LÂÜ’s-SÜNEN
Zafer Ahmed et-Tehânevî’nin (ö. 1974) Hanefî mezhebinin görüşlerini destekleyen hadisleri derleyip şerhettiği eseri.
KA‘DE
Namazın rükünlerinden biri.
KIRAAT
Namazın bir rüknü olarak kıyam halinde iken Kur’an okumayı ifade eden fıkıh terimi.
KIYAM
Namazda ayakta durmayı ifade eden fıkıh terimi.
ZAFER AHMED TEHÂNEVÎ
Hindistanlı hadis ve fıkıh âlimi.
ZÂHİD KEVSERÎ / 2. Bölüm: FIKIH
Son devir Osmanlı âlimlerinden.
ZEYLAÎ, Abdullah b. Yûsuf
Hanefî fakihi ve hadis hâfızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER