İSMAİL CERAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL CERAN

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EKENSÛS
Faslı devlet adamı, tarihçi, sûfî, edip ve şair.
FÂSÎ, Abdülhafîz
Faslı muhaddis, fakih, kadı, edip ve tarihçi.
İBN ZÂKÛR
Edip, şair, fakih ve tarihçi.
İBNÜ’l-MÜNÂSIF
Âlim, edip, şair ve kadı.
MERÎNÎLER
Mağrib’de hüküm süren bir Berberî hânedanı (1196-1465).
MEVLÂY MUHAMMED III
Alevî (Filâlî) hükümdarı (1757-1790).
MEVLÂY MUHAMMED eş-ŞEYH
Sa‘dî sultanı (1539-1557).
MEVLÂY REŞÎD
Alevî (Filâlî) sultanı (1664-1672).
MEVLÂY SÜLEYMAN
Alevî (Filâlî) sultanı (1792-1822).
SA‘DÎLER
Fas’ta hüküm süren bir İslâm hânedanı (1511-1659).
SEBTE
Fas’ın kuzeyinde Cebelitârık Boğazı’nın Akdeniz’e açılan kesiminde İspanya hâkimiyetinde şehir.
SİCİLMÂSE
Fas’ta tarihî bir şehir.
SÛS
Fas’ın güneybatısında bir bölge.
VERSÎLÂNÎ, Fudayl
Sömürgeciliğe karşı mücadelesiyle tanınan Cezayirli fikir adamı.
VERSÎLÂNÎ, Hüseyin b. Muhammed
Cezayirli Mâlikî fakihi, mutasavvıf ve seyahatnâme müellifi.
YÛSUF b. HASAN
Fas Filâlî hükümdarı (1912-1927).
ZEYYÂNÎ
Faslı devlet adamı, tarihçi ve seyyah.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER