İSMAİL HAKKI GÖKSOY - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL HAKKI GÖKSOY

Müellif toplam 50 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Hadis, İslam Bilim Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLKERİM EMRULLAH
Endonezyalı müslüman âlim, eğitimci ve yenilikçi lider.
AHMED SIDDÎK
Endonezyalı âlim, Nehdatü’l-ulemâ teşkilâtının liderlerinden.
ALÂEDDİN TUMENANGA
Endonezya’nın Sulavesi adasında İslâmiyet’i ilk kabul eden Gova kralı.
ARAKAN
Myanmar’a bağlı bir bölge.
AZÎMÜDDİN
Filipinler’in güneyinde hüküm süren Sulu sultanı (1735-1748, 1764-1774).
ÇAMLAR
Kamboçya ile Vietnam’da yaşayan ve günümüzde çoğunluğu müslüman olan topluluk.
ENDONEZYA / 3. Bölüm: ÜLKEDE İSLÂMİYET
Güneydoğu Asya’da müslüman ülke.
ENDONEZYA / 4. Bölüm
Güneydoğu Asya’da müslüman ülke.
FÂDÂNÎ, Muhammed Yâsîn
Endonezya asıllı muhaddis ve eğitimci.
FİLİPİNLER / 2. Bölüm: ÜLKEDE İSLÂMİYET
Güneydoğu Asya’da takımadalardan meydana gelen ülke.
FÛLÂNÎLER
Batı Afrika’da yaşayan müslüman bir topluluk.
HACI AGUS SÂLİM
Endonezyalı müslüman lider ve devlet adamı.
HAMKA
Endonezyalı âlim, yazar ve siyasetçi.
HOLLANDA DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ
Hollanda’nın Güneydoğu Asya sömürgelerini idare eden özerk devlet statüsündeki ticaret şirketi.
HÜSEYİN CAYADİNİNGRAT
Endonezyalı bilim ve devlet adamı.
ISLAH / 6. Bölüm: Endonezya ve Malezya
İslâmî değerleri, inanç ve yaşama biçimini yeniden ihya etmeyi amaçlayan düşünce ve faaliyetleri ifade etmek üzere kullanılan bir terim.
İMÂMÜDDİN er-RİYÂZÎ
Âlim ve mutasavvıf.
KALISASAK, Ahmed Rifâî
Endonezyalı dinî lider, şair, Ripangi hareketinin kurucusu.
KUALA LUMPUR
Malezya’nın başşehri.
MAHFÛZ b. ABDULLAH et-TERMESÎ
Endonezyalı hadis ve fıkıh âlimi.
MALAKA
Malezya’da eyalet merkezi şehir.
MALEZYA
Güneydoğu Asya’da bir ülke.
MİNENKEBÂVÎ, Ahmed Hatîb
Endonezya asıllı Mekkeli âlim.
MUHAMMED BESYÛNÎ
Endonezyalı âlim, eğitimci.
MUHAMMEDİYYE
Endonezya’da yenilikçi bir dinî teşkilât.
MYANMAR / 2. Bölüm
Güneydoğu Asya’da bir ülke.
NATSİR, Muhammed
Endonezyalı müslüman aydın, siyasetçi ve devlet adamı.
NEHDATÜ’l-ULEMÂ
Endonezya’da muhafazakâr anlayışı temsil eden dinî, içtimaî hareket ve teşkilât.
NÛREDDİN er-RÂNÎRÎ
Hindistan kökenli Açeli mutasavvıf.
NURHÂLİS MÂCİD
Yenilikçi dinî düşünceleriyle tanınan Endonezyalı müslüman aydın, eğitimci ve fikir adamı.
PEDRİLER
Endonezya’nın Minangkabau bölgesinde XIX. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan dinî hareket.
PENGHULU
Malezya ve Endonezya’nın Malayca konuşulan kesimlerinde kullanılan dinî-idarî bir unvan.
PERSATUAN ISLAM
Endonezya’da yenilikçi dinî teşkilât.
PESANTREN
Endonezya’da geleneksel din eğitimi kurumu.
RACA ALİ HACI
Endonezyalı âlim, tarihçi ve edebiyatçı.
REŞÎDÎ, Muhammed
Endonezyalı müslüman aydın, devlet adamı.
SAMBASÎ
Endonezyalı mutasavvıf.
SAREKAT ISLAM
Endonezya’da dinî-siyasî bir hareket.
SİNGAPUR / 2. Bölüm
Asya’nın güneydoğusunda bir ada devleti.
SNOUCK-HURGRONJE, Christiaan
Hollandalı şarkiyatçı.
SRİ LANKA / 2. Bölüm
Hint Okyanusu’nda bir ada devleti.
SUKARNO, Ahmed
Endonezya’nın ilk devlet başkanı.
SUMATRA
Güneydoğu Asya’da Endonezya’ya ait ada.
ŞEMSEDDÎN-i SUMATRÂNÎ
Açeli âlim ve sûfî.
TARİH / 9. Bölüm: Endonezya ve Malezya
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
TAYLAND / 2. Bölüm
Asya’nın güneydoğusunda ülke.
YÛSUF el-MAKASSARÎ
Endonezyalı âlim ve sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER