TAHSİN ÖZCAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

TAHSİN ÖZCAN

Müellif toplam 47 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Hadis, İslam Felsefesi ve Ahlak, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBRÎ
Fıkıh âlimi.
KARA SİNAN
Osmanlı âlimi.
KONEVÎ, Alâeddin
Şâfiî fakihi ve kādılkudâtı.
KONEVÎ, Şemseddin
Hanefî fakihi.
MEHMED EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
MEHMED EFENDİ, Lâlezârî
III. Ahmed döneminde çiçekçiler şeyhi ve Mîzânü’l-ezhâr adlı risâlenin yazarı.
MEHMED EFENDİ, Mâlûlzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
MEHMED EMİN EFENDİ, Ankaravî
Osmanlı şeyhülislâmı.
MEHMED NÛRİ EFENDİ
Osmanlı Devleti’nin son şeyhülislâmı.
MEHMED SAİD EFENDİ, Halilefendizâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
MEHMED SÂLİH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
MEHMED ŞERİF EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
MEKKÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
MOLLA ARAP
Osmanlı âlimi, vâiz.
MUHALLEFÂT
Osmanlı miras hukukunda ölen kişilerin geride bıraktığı mallar için kullanılan terim.
MUSTAFA NÛRİ PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
NÂSIHÎ
Hanefî âlimi.
NÂTIFÎ
Hanefî âlimi.
NAZMÎZÂDE MURTAZA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
NİŞANCIZÂDE MUHYİDDİN MEHMED
Osmanlı tarihçisi, fakih.
NUKREKÂR
Fıkıh ve dil âlimi.
OSMANLILAR / 11. Bölüm: Dinî Teşkilât ve Görevliler
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
ÖMER HİLMİ EFENDİ
Osmanlı hukukçusu.
ÖMER HULÛSİ EFENDİ
Mecelle Cemiyeti reisi, fakih, müderris.
ÖMER HULÛSİ EFENDİ, Dağıstanlı
Osmanlı şeyhülislâmı.
ÖMER HULÛSİ EFENDİ, Sâmânîzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
ÖMER LUTFİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
PÎR MEHMED
Osmanlı fıkıh ve lugat âlimi.
PÎRÎZÂDE İBRÂHİM
Hanefî fakihi ve Mekke müftüsü.
PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı (1745-1746).
PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı (1909-1910).
PÎRÎZÂDE OSMAN SÂHİB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
RÂGIB EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair.
RAHMİ EFENDİ
Osmanlı âlimi.
SEYFEDDİN İSMÂİL EFENDİ
Osmanlı hukuk âlimi, Mecelle Cemiyeti âzası.
SEYYİD MEHMED EMİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
SEYYİD MEHMED ŞERİF EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
SEYYİD MURTAZA EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
ŞEYHÎZÂDE
Osmanlı âlimi.
VELİYYÜDDİN CÂRULLAH
Osmanlı âlimi, kadı, fakih ve mantıkçı.
VELİYYÜDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hattat.
YÛNUS VEHBİ EFENDİ
Osmanlı âlimi, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye Heyeti üyesi.
ZEYNELÂBİDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
ZİYÂEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER