SİLEFÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SİLEFÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

السلفي
Hocası
SEKAFÎ, Kāsım b. Fazl
es̱-S̱ekafiyyât adlı hadis cüzüyle tanınan hadis âlimi.
Hocası
SERRÂC, Ca‘fer b. Ahmed
Kıraat âlimi, edip ve hadis hâfızı.
Hocası
SÂCÎ, Mü’temen b. Ahmed
Hadis âlimi.
Hocası
İBN SİVÂR
Kıraat âlimi.
Hocası
ŞÂŞÎ, Muhammed b. Ahmed
Şâfiî fakihi.
Hocası
KİYÂ el-HERRÂSÎ
Fıkıh, tefsir ve hadis âlimi.
Öğrencisi
SELÂHADDÎN-i EYYÛBÎ
Haçlılar’a karşı mücadelesiyle tanınan İslâm kahramanı, Eyyûbîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1171-1193).
Öğrencisi
el-MELİKÜ’l-AZÎZ
Eyyûbî hükümdarı (1193-1198).
Öğrencisi
KĀDÎ el-FÂZIL
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin veziri, Dîvân-ı İnşâ başkanı, edip ve şair.
Öğrencisi
el-MELİKÜ’l-MANSÛR
Eyyûbîler’in Hama meliki, tarihçi.
Öğrencisi
İBNÜ’l-KIFTÎ
Kültür tarihçisi ve devlet adamı.
Öğrencisi
İBN ZAFER
Dil, edebiyat ve tefsir âlimi.
Öğrencisi
İBN SA‘DÛN el-KURTUBÎ
Kıraat, hadis ve Arap dili âlimi.
Öğrencisi
İBN HAYR
Hadis hâfızı, kıraat ve Arap dili âlimi.
Öğrencisi
MEYYÂNİŞÎ
Hadis usulüne dair risâlesiyle tanınan muhaddis.
Öğrencisi
İBNÜ’l-MUFADDAL
Hadis hâfızı, fakih.
Öğrencisi
HEREVÎ, Ali b. Ebû Bekir
Kitâbü’l-İşârât ilâ maʿrifeti’z-ziyârât adlı eseriyle tanınan seyyah, Şâfiî âlimi.
Öğrencisi
NECMEDDÎN-i KÜBRÂ
Kübreviyye tarikatının kurucusu.
Öğrencisi
RUHÂVÎ
Hadis âlimi.
Öğrencisi
İSKENDERÂNÎ, Îsâ b. Abdülazîz
Kıraat, hadis, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Öğrencisi
İDRÎSÎ, Muhammed b. Abdülazîz
Tarihçi ve hadis âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER