TİRMİZÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TİRMİZÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

الترمذي
Hocası
İBNÜ’l-MÜSENNÂ
Hadis hâfızı.
Hocası
BÜNDÂR, Muhammed b. Beşşâr
Basralı tanınmış muhaddis.
Hocası
EŞEC el-KİNDÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
FELLÂS
Muhaddis ve müfessir.
Hocası
DEVRAKĪ, Ya‘kūb b. İbrâhim
Muhaddis.
Hocası
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Hocası
KUTEYBE b. SAÎD
Hadis hâfızı.
Hocası
ALİ b. HUCR
Devrinde Horasan’ın üç büyük hadis imamından biri olan âlim.
Hocası
AHMED b. MENΑ
Horasanlı tanınmış hadis hâfızı.
Hocası
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
Hocası
MÜSLİM b. HACCÂC
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Hocası
EBÛ DÂVÛD es-SİCİSTÂNÎ
Kütüb-i Sitte’den biri olan es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
İlel konusunda görüşlerinden faydalandığı âlim
DÂRİMÎ, Abdullah b. Abdurrahman
es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.
İlel konusunda görüşlerinden faydalandığı âlim
EBÛ ZÜR‘A er-RÂZÎ
Hadis hâfızı ve münekkidi.
Şüyûḫu Ebî ʿÎsâ et-Tirmiẕî adlı eseri hakkında çalışma yapan âlim
İBN HALFÛN
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
ŞÂŞÎ, Heysem b. Küleyb
Hadis hâfızı.
KÜTÜB-i SİTTE
Hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabı.
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
Eseri
eş-ŞEMÂİLÜ’n-NEBEVİYYE
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Resûl-i Ekrem’in şemâiline dair eseri.
Eseri
es-SÜNEN
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
Eseri
KİTÂBÜ’l-İLEL
Ebû Îsâ et-Tirmizî’nin (ö. 279/892) hadislerde ve râvilerde görülen kusurlara dair eseri.
Eser verdiği edebî tür
SÜNEN
Ahkâm hadislerini toplayan eserlerin ortak adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER