BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمد بن إسماعيل البخاري
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Buhârî’nin (ö. 256/870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri.
el-EDEBÜ’l-MÜFRED
Buhârî’nin (ö. 256/870) ahlâka dair hadisleri topladığı eseri.
HALKU EF‘ÂLİ’l-İBÂD
Buhârî’nin (ö. 256/870) halku’l-Kur’ân’a dair eseri.
et-TÂRÎHU’l-KEBÎR
Buhârî’nin (ö. 256/870) ashaptan kendi dönemine kadar birbirinden hadis nakleden râvilere dair eseri.
Hocası
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Hocası
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Talebesi
FİREBRÎ
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eserinin en önemli râvisi.
Talebesi
MÜSLİM b. HACCÂC
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Talebesi
TİRMİZÎ
Kütüb-i Sitte’den el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in müellifi, muhaddis.
ŞEYHAYN
Buhârî ile Müslim’i ifade eden bir hadis terimi.
Halku'l-Kur'ân konusunda aralarında ihtilaf bulunan muhaddis
ZÜHLÎ
Hadis hâfızı.
SAHÎHAYN
Buhârî (ö. 256/870) ile Müslim’in (ö. 261/875) el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerine verilen ad.
Hocası
NUAYM b. HAMMÂD
Hadis hâfızı ve fakih.
Hocası
ALİ b. MEDÎNÎ
İlelü’l-hadîs alanında meşhur olan muhaddis.
Hocası
HUMEYDÎ, Abdullah b. Zübeyr
Hadis hâfızı ve fakih.
Hocası
EBÛ MÜSHİR
Hadis, kıraat ve fıkıh âlimi.
Hocası
EBÛ ÂSIM en-NEBÎL
Muhaddis.
Talebesi
MERVEZÎ, Muhammed b. Nasr
Şâfiî fakihi ve muhaddis.
Talebesi
SÂLİH CEZERE
Hadis hâfızı.
el-CEM‘ BEYNE’s-SAHÎHAYN
Buhârî ile Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerindeki hadisleri bir araya toplayan eserlerin ortak adı.
CEM‘U’n-NİHÂYE
İbn Ebû Cemre’nin (ö. 699/1300), Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inden derlediği muhtasar hadis kitabı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER