İBN VADDÂH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN VADDÂH ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن وضّاح
Hocası
İBN HABÎB es-SÜLEMÎ
Mâlikî fakihi ve çok yönlü âlim.
Hocası
ÂDEM b. EBÛ İYÂS
Tefsir ve hadis âlimi.
Hocası
EBÛ UBEYD, Kāsım b. Sellâm
Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, hadis ve kıraat âlimi.
Hocası
ASBAĞ b. FEREC
Mısırlı muhaddis ve Mâlikî fakihi.
Hocası
SAÎD b. MANSÛR
Hadis âlimi.
Hocası
SAHNÛN
Mâlikî mezhebinin oluşumunda ve Kuzey Afrika’ya yayılmasında önemli katkıları olan fakih.
Öğrencisi
KĀSIM b. ASBAĞ
Hadis, fıkıh, dil ve nesep âlimi, tarihçi.
Öğrencisi
İBN LÜBÂBE
Mâlikî fakihi.
Öğrencisi
İBNÜ’l-CEBBÂB
Hadis hâfızı ve Mâlikî fakihi.
Çağdaşı
BAKĪ b. MAHLED
Müsned’iyle meşhur Endülüslü muhaddis.
Hocası
NUAYM b. HAMMÂD
Hadis hâfızı ve fakih.
Hocası
YAHYÂ b. MAÎN
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Hocası
EBÛ HAYSEME, Züheyr b. Harb
Hadis hâfızı.
Hocası
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Hocası
ÂSIM b. ALİ
Hadis hâfızı.
Hocası
ABDULLAH b. SÂLİH el-MISRÎ
Kâtibü’l-Leys lakabı ile tanınan Mısırlı muhaddis.
Hocası
İSMÂİL b. EBÛ ÜVEYS
Hadis hâfızı.
Hocası
EBÛ HAYSEME, Züheyr b. Harb
Hadis hâfızı.
Hocası
EBÛ MUS‘AB
Mâlikî fakihi.
Hocası
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Hocası
HARMELE b. YAHYÂ
Şâfiî’nin Mısır’daki talebelerinden ve onun “yeni görüşleri”nin râvilerinden.
Hocası
DUHAYM
Muhaddis, kadı ve fakih.
Hocası
HİŞÂM b. AMMÂR
Kırâat-i seb‘adan olan İbn Âmir kıraatinin iki râvisinden biri, muhaddis.
Hocası
HÂRİS b. MİSKÎN
Mâlikî fakihi.
Öğrencisi
İBN MESERRE
Tasavvufî eğilimleri ve Mu‘tezilî görüşleriyle tanınan filozof.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER