ABDULKADİR ŞENEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULKADİR ŞENEL

Müellif toplam 26 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN BERDİS
Hadis hâfızı.
İBN HALFÛN
Hadis hâfızı.
İBN MERDÛYE
Hadis hâfızı, tefsir, tarih ve coğrafya âlimi.
İBN MÜSDÎ
Hadis hâfızı ve kıraat âlimi.
KABBÂNÎ, Ebû Ali
Hadis hâfızı.
KABÎSA b. UKBE
Hadis hâfızı, müfessir.
KARRÂB
Hadis hâfızı, tarihçi.
KASTALLÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
Hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimi.
KASTALLÂNÎ, Muhammed b. Ahmed
Hadis hâfızı, fakih ve mutasavvıf.
KAVUKCÎ
Muhaddis, fakih ve mutasavvıf.
MÂLÎNÎ
Hadis hâfızı, sûfî.
MOLLA MİSKÎN
Hanefî fakihi, kadı.
MUAYKĪB b. EBÛ FÂTIMA
Hz. Peygamber’in mühürdarı ve kâtiplerinden biri.
MUHAMMED el-HÛT
Muhaddis, Şâfiî fakihi.
MUÎN el-MİSKÎN
Hadis âlimi, vâiz ve kadı.
NECCÂD
Hadis hâfızı ve Hanbelî fakihi.
NEVFEL b. HÂRİS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, sahâbî.
REBΑ b. SÜLEYMAN el-KATTÂN
Muhaddis, Mâlikî fakihi.
SELMÂN b. REBÎA
Kûfe kadısı, kumandan.
ŞUAYB b. EBÛ HAMZA
Hadis hâfızı, kâtip.
ŞUKRÂN
Hz. Peygamber’in âzatlısı, sahâbî.
ÜMMÜ’l-FAZL
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın hanımı, sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER