ZEKERİYA GÜLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEKERİYA GÜLER

Müellif toplam 22 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KAVÂRÎRÎ
Hadis hâfızı.
KAYS b. EBÛ HÂZİM
Muhaddis tâbiî.
MUHAMMED b. ACLÂN
Muhaddis ve fakih tâbiî.
MÜSEDDED b. MÜSERHED
Hadis hâfızı.
MÜSTEFÎZ
Haber-i vâhidin en üst derecesi için kullanılan hadis terimi.
MÜŞKİLÜ’l-HADÎS
İbn Fûrek’in (ö. 406/1015) Allah’ın haberî sıfatlarına ilişkin hadisleri açıkladığı eseri.
REBΑ b. ZİYÂD
Sicistan ve Horasan valisi, tâbiî.
SİTTÜLARAB
Kadın muhaddis.
SİTTÜLVÜZERÂ
Kadın muhaddis.
ŞEDDÂD b. EVS
Sahâbî.
TAHNÎK
Hurma ezmesi veya bal gibi tatlı bir maddenin yeni doğan çocuğun damağına sürülmesi anlamında bir terim.
TUFEYL b. AMR
Kabilesinin İslâm’a girmesine vesile olan sahâbî.
UMEYR b. ADÎ
Sahâbî.
ÜMMÜ ATIYYE
Kadın sahâbî.
YEZÎD b. ESAM
Muhaddis tâbiî.
YEZÎD b. HÂRÛN
Hadis hâfızı.
ZEYD b. DESİNE
Sahâbî.
ZÜLBİCÂDEYN
Sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER