MUSTAFA II - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MUSTAFA II ile İLİŞKİLİ MADDELER

مصطفى
Babası
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Annesi
GÜLNÛŞ EMETULLAH SULTAN
Osmanlı Padişahı IV. Mehmed’in zevcesi, II. Mustafa ve III. Ahmed’in annesi.
Şehzadeliğinde himaye eden vâlide sultan
TURHAN SULTAN
IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
Amcası
SÜLEYMAN II
Osmanlı padişahı (1687-1691).
Kardeşi
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Hasekisi
SÂLİHA SULTAN
I. Mahmud’un annesi, vâlide sultan.
Oğlu
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Oğlu
OSMAN III
Osmanlı padişahı (1754-1757).
Kendisine örnek aldığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Damadı
KÖPRÜLÜZÂDE NÛMAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
ALİ PAŞA, Sürmeli
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
ELMAS MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
RÂMİ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
DALTABAN MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
MUSTAFA PAŞA, Bozoklu
Osmanlı vezîriâzamı.
Hocası
MEHMED EFENDİ, Vanî
Vâiz ve müfessir.
Hocası ve şeyhülislâmı
FEYZULLAH EFENDİ, Seyyid
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hal'ine dair fetva veren ve yerine Şehzade Ahmed'in tahta çıkarılmasını teklif eden kişi
MEHMED EFENDİ, İmâm-ı Sultânî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Dönemin devlet adamlarından
MEZEMORTA HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
Dönemin devlet adamlarından
HASAN PAŞA, Damad
Osmanlı sadrazamı.
Avusturya seferine ordu vâizi olarak katılan kişi
ABDİ, Himmetzâde
Vâiz, mutasavvıf-şair ve mûsikişinas.
Yakınında bulunan, birlikte seferlere katılan ve cenaze merasiminin yürütülmesi görevi verilen kişi; dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
SİLÂHDAR MEHMED AĞA
Osmanlı tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Hakkında bilgi veren tarihçi
ABDİ PAŞA, Nişancı
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
Târîh-i Sultân Mustafâ-yı Sânî adlı eserinde cülûsundan Edirne'den çıkışına kadar dönemini anlatan tarihçi
SIRRÎ
Divan şairi, Girit defterdarı.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
ŞEFİK MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
UŞŞÂKĪZÂDE İBRÂHİM EFENDİ
Osmanlı âlimi ve tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
MEHMED GİRAY
Osmanlı tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR)
Boğdan voyvodası, mûsikişinas ve Osmanlı tarihçisi.
Doğduğu ve padişahlığını ilan ettiği yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Venediklilerin elinden geriye alınan ada
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Rusların ele geçirdiği kale
AZAK
Sovyetler Birliği’nin Rostov özerk bölgesinde şehir.
Döneminde meydana gelen ayaklanma
EDİRNE VAK‘ASI
1703 yılında çıkan, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin ölümü, II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve yerine III. Ahmed’in cülûsu ile sonuçlanan ayaklanma.
Döneminde yapılan antlaşma ve bu antlaşmanın yapıldığı yer
KARLOFÇA
Yugoslavya’da Sirem bölgesinde tarihî bir kasaba.
Defnedildiği Vâlide Turhan Sultan Türbesi'nin bulunduğu yer
YENİCAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanan ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan külliye.
Hat meşkettiği hocası
MEHMED ENVERÎ, Hocazâde
Hattat, Türk dinî eserler bestekârı ve şair.
Hat meşkettiği hocası
HÂFIZ OSMAN
Aklâm-ı sittede devir açan Türk hattatı.
Hakkında kaside yazan şair
ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Tahta çıktığında cülûs kasidesi yazan şair
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Döneminin şairlerinden
NAZÎM
Na‘tlarıyla tanınan divan şairi, mûsikişinas.
Şiirlerini besteleyen kişi
ALİ ŞÎRUGANÎ
Türk mûsikisinde en çok dinî eser besteleyen Gülşenî şeyhi.
Eserinde II. Mustafa'ya yer veren tezkire müellifi
SÂLİM
Tezkire yazarı, divan şairi ve hattat.
Döneminde nakkaşbaşılık yapan sanatkâr
LEVNÎ
Osmanlı minyatür sanatının son büyük temsilcisi.
İlk defa döneminde tedavüle çıkarılan para
ZER-i MAHBÛB
Osmanlı döneminde kullanılan bir tür altın sikke.
İlk defa döneminde tedavüle çıkarılan para
CEDÎD EŞREFÎ
II. Mustafa adına 1695’te ilk defa tuğralı olarak basılan altın para.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER