NÖLDEKE, Theodor - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NÖLDEKE, Theodor ile İLİŞKİLİ MADDELER

ORYANTALİZM
Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.
Araştırma alanı
KUR’AN
İslâm dininin kutsal kitabı.
Araştırma alanı
TEVRAT
Kur’ân-ı Kerîm’de yahudilerin kutsal kitabına verilen ad.
Eserini genişleterek yeniden neşreden şarkıyatçı
BERGSTRÄSSER, Gotthelf
Sâmî diller uzmanı Alman şarkiyatçısı.
Eserini genişleterek yeniden neşreden şarkıyatçı
PRETZL, Otto
Kur’an tarihi ve kıraat ilmine dair araştırmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
Hocası
KIEPERT
Yaptıkları Türkiye haritalarıyla tanınan baba-oğul iki Alman coğrafya ve kartografi uzmanı.
Öğrencisi
BROCKELMANN, Carl
İslâm kültür tarihine dair bio-bibliyografik eseriyle tanınan Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
Öğrencisi
LITTMANN, Enno
Alman dilbilimci ve şarkiyatçısı.
Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk adlı eserinin Sâsânîlerle ilgili kısmının neşir ve tercümesini yaptığı âlim
TABERÎ, Muhammed b. Cerîr
Câmiʿu’l-beyân ve Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk adlı eserleriyle tanınan müfessir, tarihçi, muhaddis ve fakih.
Kitâbü’l-Yemînî adlı eseri üzerine çalışma yaptığı tarihçi
UTBÎ, Muhammed b. Abdülcebbâr
Edip, şair ve tarihçi.
Bir kısmını tercüme ettiği kaside koleksiyonu
MUALLAKĀT
Câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen ad.
Yazarları arasında bulunduğu dergi
ZEITSCHRIFT der DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT
Yayımına 1847 yılında başlanan Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
Hakkında çalışma yaptığı hanedan
SÂSÂNÎLER
226-651 yılları arasında hüküm süren bir İran hânedanı.
Hakkında çalışma yaptığı hanedan
GASSÂNÎLER
200-636 yılları arasında Suriye’de hüküm süren hıristiyan Arap hânedanı.
Öğrencisi
LYALL, Charles James
İngiliz şarkiyatçısı.
Yetişmesine katkı sunduğu şarkıyatçı
SNOUCK-HURGRONJE, Christiaan
Hollandalı şarkiyatçı.
Şiirlerini tercüme ettiği isimlerden
AMR b. KÜLSÛM
Muallaka şairlerinden.
Şiirlerini tercüme ettiği isimlerden
HÂRİS b. HİLLİZE
Muallaka şairlerinden.
Şiirlerini tercüme ettiği isimlerden
ANTERE
Muallaka şairlerinden.
Şiirlerini tercüme ettiği isimlerden
LEBÎD b. REBÎA
Câhiliye devrinde de yaşamış olan (muhadram) muallaka sahibi İslâm şairi.
Şiirlerini tercüme ettiği isimlerden
ZÜHEYR b. EBÛ SÜLMÂ
Muallaka şairi.
Tanıştığı şarkıyatçılardan
JUYNBOLL, Theodorus Willem Johannes
Hollandalı şarkiyatçı.
Tanıştığı şarkıyatçılardan
DOZY, Reinhart Pieter Anne
Hollandalı şarkiyatçı.
Tanıştığı şarkıyatçılardan
GOEJE, Michael Jan de
Hollandalı şarkiyatçı.
Yazarları arasında bulunduğu dergi
WIENER ZEITSCHRIFT für die KUNDE des MORGENLANDES
Avusturya’da yayımlanan şarkiyat dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER