BAYEZİD II - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BAYEZİD II ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası ve selefi
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
GÜLBAHAR HATUN
II. Bayezid’in annesi.
Oğlu ve halefi
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Kardeşi
CEM SULTAN
Osmanlı şehzadesi.
Lalası, döneminin vezîriâzamlarından
ÇANDARLI İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı (1498-1499).
Lalası
KASIM PAŞA, Cezerî
Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemi devlet adamı ve şairlerinden.
Musahibliğini yapan âlim
MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Hat hocası
HAMDULLAH EFENDİ, Şeyh
Osmanlı hat ekolünün kurucusu.
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan selâtin camii ile ek binaları.
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Amasya’da II. Bayezid tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan külliye.
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Edirne’de II. Bayezid tarafından XV. yüzyıl sonlarında inşa ettirilen külliye.
Oğlu
KORKUT, Şehzade
Osmanlı şehzadesi.
Döneminin vezîriâzamlarından
İSHAK PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin vezîriâzamlarından
DÂVUD PAŞA, Koca
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin vezîriâzamlarından
HERSEKZÂDE AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin vezîriâzamlarından
MESİH PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin vezîriâzamlarından
ATİK ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin vezîriâzamlarından
KOCA MUSTAFA PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Dönemin donanma komutanı
KEMAL REİS
II. Bayezid döneminin Türk denizcisi.
Kardeşi Cem Sultan'a taraftar olan vezîriâzam
KARAMÂNÎ MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı ve tarihçisi.
İdam ettirdiği devlet adamı
GEDİK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Dönemin önemli devlet adamlarından
YÛNUS PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Türkçe Osmanlı tarihi yazdırdığı âlim
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Farsça Osmanlı tarihi yazdırdığı tarihçi
İDRÎS-i BİTLİSÎ
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Şehzadeliğinde katıldığı savaş
OTLUKBELİ SAVAŞI
Osmanlılar’la Akkoyunlular arasında 1473’te yapılan meydan savaşı.
Fethettiği şehir
MODON
Yunanistan’da Mora yarımadasının güneybatı kesiminde tarihî bir şehir.
Fethettiği yerlerden
KORON
Yunanistan’da Mora yarımadasında tarihî bir şehir.
Tesis ettiği yerleşim yeri
TEPEDELEN
Arnavutluk’ta tarihî bir kasaba.
Arnavutluk'ta isyan eden bey
İSKENDER BEY
Osmanlılar’a karşı mücadele eden Arnavut beyi.
Çağdaşı
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Döneminde isyan çıkaran şahıs
ŞAHKULU BABA TEKELİ
Antalya bölgesinde büyük bir isyan çıkaran Türkmen babası.
Osmanlı topraklarına dahil ettiği beylik
ÖZEROĞULLARI
Hatay Dörtyol çevresine XIV-XVI. yüzyıllar arasında hâkim olan Türkmen beyliği.
Dönemin siyasi olaylarında etkin olan aile
TURGUTLULAR
Karamanoğulları’na bağlı bir Türkmen oymağı ve bu oymağın başında bulunan ailenin adı.
Döneminde idam edilen âlim
MOLLA LUTFİ
Osmanlı âlimi.
Cenazesine katılıp borcunu ödediği âlim
MOLLA GÜRÂNÎ
Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Döneminin tarihçisi
NEŞRÎ
Osmanlı tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
ORUÇ b. ÂDİL
Osmanlı tarihçisi.
Dönemin önemli âlimlerinden
TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ
Osmanlı şairi, münşî ve devlet adamı.
Dönemin önemli âlimlerinden
TÂCÎZÂDE SÂDÎ ÇELEBİ
Âlim ve münşî.
Dönemin önemli âlimlerinden
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
Osmanlı müftüsü ve âlimi.
Riyâziyyât okuduğu âlim
MÎRİM ÇELEBİ
Osmanlı matematik ve astronomi âlimi.
Hediyyetü’l-mülûk adlı eserini kendisine takdim eden âlim
KONEVÎ, Mehmed
Astronomi âlimi ve muvakkit.
Döneminin önemli âlimlerinden
MOLLA ARAP
Osmanlı âlimi, vâiz.
İtimat ve takdirini kazanan âlim
SARIGÖREZ NÛREDDİN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
İltifatına mazhar olan şeyh
SEYYİD VELÂYET
Vefâî-Zeynî şeyhi.
Dönemin şairlerinden
NECÂTÎ BEY
Divan şiirinin temelini atan en büyük sanatkârlardan.
Dönemin şairlerinden
ZÂTÎ
Divan şairi.
Dönemin şairlerinden
FİRDEVSÎ, Uzun
II. Bayezid adına yazdığı Süleymannâme adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
Dönemin şairlerinden
REVÂNÎ
Divan şairi.
Şehnâme adlı eserinde II. Bayezid'in seferlerinden bahseden şair
MAHREMÎ
Divan şairi.
Yakın çevresinde yer alan ve eserlerini kendisine takdim eden müellif
MEHMED ÇELEBİ, Lâdikli
Türk mûsikisi nazariyatçısı.
II. Bayezid'e ithaf edilen eser
MAKĀSIDÜ’l-EDVÂR
Mahmûd Çelebi’nin (XVI. yüzyıl) mûsiki nazariyatına dair eseri.
Döneminde kurumsallaşma sürecini tamamlayan makam
NAKÎBÜLEŞRAF
Seyyid ve şeriflerle ilgili işlere bakan yetkili.
Yaptırdığı köprü
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Edirne’de Tunca nehri üzerinde XV. yüzyıl sonlarında yapılan köprü.
Yaptırdığı köprü
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Sakarya ilinin Geyve ilçesinde XV. yüzyıl sonunda yapılan köprü.
Yaptırdığı köprü
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Çorum ilinin Osmancık ilçesinde XV. yüzyıl sonunda yapılan köprü.
KOZA HANI
Bursa Çarşısı içinde Sultan II. Bayezid tarafından XV. yüzyılın sonlarına doğru yaptırılan büyük han.
Bursa'da yaptırdığı han
PİRİNÇ HANI
Bursa’da XVI. yüzyılın başında inşa edilen han.
Hanımı Hüsnüşah Hatun tarafından yaptırılan han
KURŞUNLU HAN
Manisa’da XV. yüzyılın sonlarına ait han.
II. Bayezid ve dönemi hakkında araştırmaları olan şarkiyatçı
KISSLING, Hans Joachim
Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
Eserinde döneminin son yılları hakkında bilgi veren tarihçi
SANUDO, Marino
Venedik tarihçisi.
Bir dönem hizmetinde bulunan ve dönemi hakkında bilgi veren yazar
ANGIOLELLO, Giovanni Maria
Esir düştüğü Osmanlı ülkesinde uzun süre kalan ve Şark âlemi hakkında çeşitli eserler kaleme alan Venedikli yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER