DAVUT DURSUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

DAVUT DURSUN

Müellif toplam 56 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AFRİKA / 2. Bölüm: TARİH
Yeryüzünün Asya’dan sonra ikinci büyük kıtası.
AFRİKA / 4. Bölüm: DİN
Yeryüzünün Asya’dan sonra ikinci büyük kıtası.
AFRİKA BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Namibya’nın dışında kalan bütün Afrika ülkelerinin üye bulundukları milletlerarası bir teşkilât.
ALMANYA / 2. Bölüm: TARİH
Orta Avrupa’da bugün doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış bulunan ülke.
AVUSTRALYA / 2. Bölüm: ÜLKEDE İSLÂMİYET
Okyanusya kıtasında anakarayı oluşturan ada ve üzerinde yer alan ülke.
BAĞDAT PAKTI
1955 yılında Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında kurulan bölgesel savunma iş birliği ittifakı.
BAKÜ
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başşehri.
BANDUNG
Endonezya’da Batı Cava eyaletinin merkezi.
BAYAR, Celâl
Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanı.
BENDERABBAS
İran’ın güneyinde bir liman şehri.
BENİN
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı üyesi olan bir ülke.
BERBERÂ
Somali’nin kuzeyinde liman şehri ve aynı adı taşıyan idarî birimin merkezi.
BEYRUT
Lübnan Cumhuriyeti’nin başşehri.
BORNU
Orta Sudan’da kurulmuş olan eski bir İslâm devleti ve bugün Nijerya’da bir eyalet.
BURKİNA FASO
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülke.
CEMAL ABDÜNNÂSIR
Mısırlı devlet adamı.
CEZAYİR / 4. Bölüm: Sömürge Dönemi
Kuzey Afrika’da müslüman ülke.
CEZAYİR / 1. Bölüm
Cezayir Cumhuriyeti’nin başşehri.
CİBUTİ
Kuzeydoğu Afrika’da müslüman bir ülke.
COLOF
Batı Afrika’da bölge ve eski bir devlet.
ÇAD
Orta Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülke.
ÇEKOSLOVAKYA / 2. Bölüm: TARİH
Ocak 1993’te Çek ve Slovakya cumhuriyetlerine ayrılan bir Orta Avrupa ülkesi.
DAKAR
Senegal Cumhuriyeti’nin başşehri.
ERİTRE
Doğu Afrika’da Kızıldeniz’e kıyısı olan ülke.
ETİYOPYA / 1. Bölüm
Doğu Afrika’da ülke.
FAS / 4. Bölüm: Himaye Dönemi ve Bağımsızlık
Afrika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
FİLDİŞİ SAHİLİ / 2. Bölüm
Batı Afrika’da bir ülke.
FUTA CALON
Batı Afrika’da bir bölge ve burada kurulmuş eski bir İslâm devleti.
GABON / 2. Bölüm
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
GAMBİA / 2. Bölüm: TARİH ve İSLÂMİYET
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
GANA / 1. Bölüm
Batı Afrika’da ülke.
GİNE / 2. Bölüm: TARİH ve İSLÂMİYET
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
GİNE BİSSAU / 2. Bölüm: TARİH
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
GOEJE, Michael Jan de
Hollandalı şarkiyatçı.
GÜNEYDOĞU ASYA ULUSLAR BİRLİĞİ
Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ekonomik iş birliğini ve istikrarı geliştirmek amacıyla oluşturulan siyasî kuruluş.
GÜRCİSTAN / 1. Bölüm
Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye bir Kafkasya cumhuriyeti.
İBADAN
Nijerya’nın güneybatısında bir şehir.
İSLÂM KONFERANSI TEŞKİLÂTI
İslâm ülkelerini bir çatı altında toplayan milletlerarası kuruluş.
İSRAİL / 2. Bölüm: TARİH
Akdeniz’in güneydoğu kıyısında bir devlet.
KABARTAYLAR
Rusya Federasyonu’na bağlı Kabarda-Balkar Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan müslüman bir halk.
KAFKASYA / 1. Bölüm
Karadeniz ile Hazar denizi arasındaki dağlık bölge.
KAMERUN
Orta Afrika’nın batısında İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülke.
KANADA / 2. Bölüm: ÜLKEDE İSLÂMİYET
Kuzey Amerika’da İngiliz Uluslar Topluluğu’na üye devlet.
KANO
XI-XIX. yüzyıllar arasında hüküm süren bir Batı Afrika İslâm devleti, Nijerya Federal Cumhuriyeti’nde bir eyalet ve bu eyaletin merkezi olan şehir.
KĀSIM, Abdülkerîm
Irak’ta cumhuriyet yönetimini kuran asker ve devlet adamı.
KORDOFAN
Sudan Cumhuriyeti’nde tarihî bir bölge.
KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
Basra körfezine kıyısı bulunan Arap ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği amacıyla kurulan teşkilât.
LEZGİLER
Kafkasya’da yaşayan müslüman bir halk.
LİBERYA
Batı Afrika’da bir ülke.
MADAGASKAR
Hint Okyanusu’nun Güney Afrika kıyılarına yakın kesiminde bir ada devleti.
MERKEZÎ ANTLAŞMA TEŞKİLÂTI
1959’da Bağdat Paktı’nın devamı olarak kurulan bölgesel savunma ve ekonomik iş birliği ittifakı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER