VECDİ AKYÜZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

VECDİ AKYÜZ

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. UTBE
Fakih sahâbî.
ABDÜLKĀDİR el-KEVKEBÂNÎ
Yemenli Zeydî âlimi.
AKFEHSÎ
Şâfiî fakihi ve hadis âlimi.
AKRABA
Kişiye nesep bakımından yakın olan kimseler.
ALÂ b. UKBE
Hz. Peygamber’in kâtibi.
ASÎLÎ
Mâlikî fakihi, muhaddis ve kelâm âlimi.
ASKALÂNÎ, İzzeddin
Hanbelî fakihi ve tarihçi.
HARMELE b. YAHYÂ
Şâfiî’nin Mısır’daki talebelerinden ve onun “yeni görüşleri”nin râvilerinden.
İKĀMET
Farz namazlardan önce namazın başlamak üzere olduğunu belirli sözlerle duyurmayı ifade eden terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER