SEKÎREC - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SEKÎREC ile İLİŞKİLİ MADDELER

سكيرج
TİCÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
Ticâniyye tarikatının kurucusu.
Hocası
İBNÜ’l-HAYYÂT ez-ZÜKKÂRÎ
Faslı fakih ve muhaddis.
Hocası
KETTÂNÎ, Muhammed b. Ca‘fer
Hadis âlimi.
Hocası
KETTÂNÎ, Muhammed Abdülhay
Hadis âlimi ve mutasavvıf.
Talebesi
CİRÂRÎ
Faslı âlim, tarihçi, biyografi yazarı ve edip.
Çağdaşı
İBN SÛDE, Abdüsselâm b. Abdülkādir
Fas tarihçisi, biyografi yazarı.
Çağdaşı
NİYÂS, Muhammed b. Abdullah
Senegalli Ticânî şeyhi.
Çağdaşı
YÛSUF b. HASAN
Fas Filâlî hükümdarı (1912-1927).
Reddiye yazdığı kişi
İBNÜ’l-MUVAKKİT
Âlim ve muvakkit.
Reddiye yazdığı kişi
KETTÂNÎ, Muhammed b. Abdülkebîr
Derkāviyye tarikatının Kettâniyye kolunun kurucusu, âlim ve mutasavvıf.
Reddiye yazdığı kişi
HACVÎ
Faslı devlet adamı ve İslâm hukukçusu.
Reddiye yazdığı kişi
İBN BÂDÎS, Abdülhamîd
Cezayirli âlim ve ıslahatçı.
Reddiye yazdığı kişi
ADEVÎ, Muhammed Haseneyn
Mâlikî fakihi, âlim ve Ezher’in yöneticilerinden.
NİYÂS, İbrâhim b. Abdullah
Senegalli Ticânî şeyhi, Ticâniyye’nin İbrâhimiyye kolunun pîri.
el-HÂC ÖMER
Ticâniyye tarikatı şeyhi, Batı Afrika’da Tekrûr İslâm Devleti’nin kurucusu.
HAMÂLİYYE
Ticâniyye tarikatının Şeyh Şerîf Ahmed Hamâhullah’a (Hamallah) (ö. 1943) nisbet edilen bir kolu.
MÂLİK b. OSMAN
Ticâniyye’nin Mâlikiyye kolunun pîri.
SALGAVÎ
Ticâniyye şeyhi, edip, şair ve tarihçi.
ELFÂ HÂŞİM
Batı Afrikalı Ticâniyye şeyhi.
ATÎK, Ebû Bekir
Nijeryalı Ticânî şeyhi, âlim ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER