TATARLAR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TATARLAR ile İLİŞKİLİ MADDELER

MOĞOLLAR
Ortaçağ dünya tarihinde önemli rol oynayan ve özellikle İslâm dünyasındaki tahribatıyla tanınan bir kavim.
Hizmetinde bulundukları devlet
İLHANLILAR
İran’da kurulan bir Moğol devleti (1256-1353).
UYGURLAR
Orta Asya’da bir Türk kavmi.
LİPKALAR
Çoğunluğu Polonya ve Litvanya’da yaşayan bir Tatar grubu.
SİBİR HANLIĞI
Batı Sibirya’da kurulan Türk-Tatar Hanlığı.
TATARİSTAN
Rusya Federasyonu’na bağlı özerk devlet.
Tatarlar'ı ağır bir yenilgiye uğratan hükümdar
CENGİZ HAN
Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı (1206-1227).
Adlarına rastlanan yazıtlar
ORHON YAZITLARI
Türk dilinin en eski metinlerinin yazılı olduğu taşlar.
Eserinde Tatarlar hakkında bilgi veren kişi
KEYKÂVUS b. İSKENDER
Ḳābûsnâme adlı eseriyle tanınan Ziyârî hükümdarı.
Tatarlar’ı Türk kavimleri arasında zikreden kişi
KÂŞGARLI MAHMUD
XI. yüzyılda yaşamış, Türk dilinin ilk sözlüğü Dîvânü lugāti’t-Türk’ün müellifi ve en eski Türk dili araştırmacısı.
GIGANOV, Iosif Ivanovič
Tatar lehçesine dair araştırmalarıyla ünlü Rus Türkologu.
KAYYÛM NÂSIRÎ
Tatar Türkleri’nden yazar, muallim ve dil âlimi.
KEMAL, Aliasker
Tatar gazetecisi ve tiyatro yazarı.
KEMÂLÎ, Ziyâeddin
Tatar Türkleri’nin Cedîdci düşünür ve yazarlarından.
KERÎMÎ, Fâtih
Tatar Türkleri’nden, yazar, gazeteci ve nâşir.
MEHDÎ, Abdürreşîd
Tatar siyaset ve fikir adamı.
MÛSÂ CÂRULLAH
Tatar âlimi ve düşünürü.
OTUZ-İMENİ, Abdürrahim
Tatar şairi ve düşünürü.
UGAN, Zakir Kadiri
Tatar asıllı tarihçi, mütercim.
SAGADEEV, Artur Vladimiroviç
Tatar bilim adamı, İslâm felsefesi uzmanı.
TUHFETULLİN, Kâmil Mutîî
Türk-Tatar gazetecisi, edebiyatçı.
UBEYDULLİN, Aziz
Türk-Tatar tarihçisi, edebiyatçı.
OSMANOV, Mirkasım
Türk-Tatar tarihçisi.
GAFÛRÎ, Mecid
Başkırt ve Tatar Türkleri’nin tanınmış şair ve yazarı.
RIZÂEDDİN FAHREDDİN
Cedîdci ve ıslahatçı fikirleriyle tanınan Tatar-Türk din âlimi, müftü ve tarihçi.
KAZAN
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başşehri.
Timur'un tarafına geçerek Osmanlılar'ın yenilmesinde rol oynadıkları savaş
ANKARA SAVAŞI
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarında Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402’de meydana gelen savaş.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER