MÜSLİM b. HACCÂC - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÜSLİM b. HACCÂC ile İLİŞKİLİ MADDELER

مسلم بن الحجّاج
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Müslim’in (ö. 261/875) sahih hadislerden meydana gelen eseri.
Hocası
YAHYÂ b. YAHYÂ el-MİNKARÎ
Horasanlı hadis hâfızı.
Hocası
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Hocası
İSMÂİL b. EBÛ ÜVEYS
Hadis hâfızı.
Hocası
KA‘NEBÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
ZÜHLÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Hocası
SAÎD b. MANSÛR
Hadis âlimi.
Hocası
KUTEYBE b. SAÎD
Hadis hâfızı.
Hocası
AHMED b. MENΑ
Horasanlı tanınmış hadis hâfızı.
Hocası
EBÛ ZÜR‘A er-RÂZÎ
Hadis hâfızı ve münekkidi.
Hocası
İBN VÂRE
Hadis hâfızı.
Hocası
HARMELE b. YAHYÂ
Şâfiî’nin Mısır’daki talebelerinden ve onun “yeni görüşleri”nin râvilerinden.
Hocası
İBN NÜMEYR
Hadis hâfızı.
Hocası
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Hocası
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebü’l-Hasan
Hadis ve tefsir âlimi.
Hocası
EBÛ SEVR
Mezhep kurucusu büyük fıkıh ve hadis âlimi.
Hocası
EBÛ HAYSEME, Züheyr b. Harb
Hadis hâfızı.
Hocası
ABD b. HUMEYD
Mâverâünnehir’in tanınmış hadis hâfızı.
Hocası
İBNÜ’l-MÜSENNÂ
Hadis hâfızı.
Hocası
BÜNDÂR, Muhammed b. Beşşâr
Basralı tanınmış muhaddis.
Hocası
DÂRİMÎ, Abdullah b. Abdurrahman
es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.
Arkadaşı ve öğrencisi
AHMED b. SELEME
Tanınmış hadis hâfızı.
Öğrencisi
İBN HUZEYME
Hadis ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
EBÛ AVÂNE el-İSFERÂYÎNÎ
Tanınmış hadis hâfızı.
Öğrencisi
İBN SÂİD el-HÂŞİMÎ
Muhaddis.
Öğrencisi
DEGŪLÎ
Muhaddis, fakih ve dil âlimi.
Öğrencisi
İBN EBÛ HÂTİM
el-Cerḥ ve’t-taʿdîl adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve fakih.
Öğrencisi
İBN MAHLED el-ATTÂR
Hadis âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER