ALMANYA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ALMANYA ile İLİŞKİLİ MADDELER

AVRUPA
Okyanusya’dan sonra dünyanın ikinci küçük kıtası.
PRUSYA
Bugünkü Almanya’nın doğu kesiminde kurulmuş Berlin merkezli Alman krallığı.
GOETHE, Johann Wolfgang von
İslâmiyet’e yakınlık duyduğu bilinen Alman edip ve şairi.
LUTHER, Martin
Protestan mezhebinin kurucusu ve Alman teologu.
GOLTZ, Wilhelm Colmar von der
Prusyalı mareşal ve Osmanlı müşiri.
MOLTKE, Helmuth von
Bir süre Osmanlı hizmetinde bulunan Prusyalı asker ve devlet adamı.
RITTER, Hellmut
Türkiye’de Batılı anlamda Doğu dilleri filolojisinin ve Türkoloji’nin kurucusu Alman bilim adamı.
BERLİN ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya ve İtalya devletleri arasında 13 Temmuz 1878’de imzalanan antlaşma.
ALMAN ÇEŞMESİ
İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda XIX. yüzyıla ait çeşme.
ZEITSCHRIFT der DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT
Yayımına 1847 yılında başlanan Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
Der ISLAM
Yayımına 1910 yılında başlanan Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
Die WELT des ISLAMS
Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
INSTITUT für GESCHICHTE der ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN
Fuat Sezgin’in Frankfurt’ta kurduğu Arap-İslâm Bilimleri Tarihi Enstitüsü.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
Avrupa’da Hitler Almanyası’nın başlattığı ikinci büyük cihan savaşı (1939-1945).
EMİN PAŞA
Alman asıllı Osmanlı devlet adamı ve âlimi.
REŞER, Osman
Mühtedi Alman şarkiyatçısı.
SCHIMMEL, Annemarie
İslâm kültürü ve özellikle tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Alman müellifi.
REISKE, Johann Jacob
Şarkiyatçılığın öncülerinden, İslâm nümismatiğinin kurucusu, Grek ve Bizans uzmanı.
SCHACHT, Joseph
İslâm hukuku araştırmalarıyla tanınan şarkiyatçı.
WELLHAUSEN, Julius
Alman teologu, Kitâb-ı Mukaddes uzmanı ve şarkiyatçı.
FLÜGEL, Gustav Leberecht
Alman şarkiyatçısı.
NÖLDEKE, Theodor
Alman şarkiyatçısı.
BROCKELMANN, Carl
İslâm kültür tarihine dair bio-bibliyografik eseriyle tanınan Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
WÜSTENFELD, Heinrich Ferdinand
Alman şarkiyatçısı.
PRETZL, Otto
Kur’an tarihi ve kıraat ilmine dair araştırmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
SPIES, Otto
Alman Türkologu ve şarkiyatçısı.
WEHR, Hans
Alman şarkiyatçısı ve sözlük yazarı.
FREYTAG, Georg Wilhelm
Arapça-Latince sözlüğüyle tanınan Alman şarkiyatçısı.
BANG KAUP, Willy
Mukayeseli Türk dili araştırmaları mektebinin ve Uyguroloji’nin kurucusu olan Alman Türkologu.
PARET, Rudi
Kur’ân-ı Kerîm araştırmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
ZINKEISEN, Johann Wilhelm
Osmanlı tarihine dair eseriyle tanınan Alman tarihçi.
BABINGER, Franz
Alman tarihçi ve şarkiyatçısı.
WEIL, Gustav
Alman şarkiyatçısı.
DIETERICI, Friedrich
İslâm felsefesi ve Arap edebiyatı alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
AHLWARDT, Wilhelm
Arap dili ve edebiyatı üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Alman müsteşriki.
SCHWEIGGER, Salomon
Alman seyyahı ve elçilik vâizi.
RÜCKERT, Friedrich
Alman şairi, filologu ve şarkiyatçısı.
LITTMANN, Enno
Alman dilbilimci ve şarkiyatçısı.
HARTMANN, Richard
Alman şarkiyatçısı.
HORTEN, Max
Alman şarkiyatçısı.
KRAUS, Paul Eliezer
Alman şarkiyatçısı ve ilimler tarihi uzmanı.
WALZER, Richard Rudolf
Alman şarkiyatçısı.
FLEISCHER, Heinrich Leberecht
Alman şarkiyatçısı.
SCHMIEDE, Hanspeter Achmed
Alman asıllı müslüman çevirmen, araştırmacı ve yazar.
BUSBEKE, Ootgeer Giselijn van
Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Alman imparatorunun elçisi sıfatıyla İstanbul’a gelen Flaman asıllı diplomat.
SCHILTBERGER, Hans Johannes
Türkler hakkında yazdığı hâtıratıyla tanınan Bavyeralı esir.
DERNSCHWAM de HRADICZIN, Hans
Kanûnî Sultan Süleyman devrinde İstanbul’a gelerek Amasya’ya kadar giden ve bir seyahatnâme kaleme alan Alman seyyahı.
PFANDER, Karl Gottlieb
İslâm karşıtı eser ve faaliyetleriyle tanınan Alman misyoneri.
ISTANBULER MITTEILUNGEN
İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün yıllığı.
BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT
Almanya’da yayımlanan Bizans araştırmaları dergisi.
ORIENS
Milletlerarası Doğu Araştırmaları Cemiyeti tarafından yayımlanan dergi.
KAYSER
Araplar’ın Roma ve Bizans imparatorları için kullandıkları unvan.
HAÇLILAR
XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kurtarma” sloganı ile, Türkler’i Anadolu’dan atmak ve bütün Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî harekâta katılanlara verilen ad.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli kıtalarında birçok devletin iki gruba ayrılarak yaptığı, o zamana kadar benzeri görülmemiş büyük savaş.
AVUSTURYA
Bir Orta Avrupa devleti.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER