MASSIGNON, Louis - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MASSIGNON, Louis ile İLİŞKİLİ MADDELER

ORYANTALİZM
Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.
Talebesi
MAKDİSİ, George M.
Lübnan asıllı Amerikalı şarkiyatçı.
Talebesi
EBÛ RÎDE
İslâm felsefesi ve kelâmı hakkındaki çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
Talebesi
GARDET, Louis
Müslüman-hıristiyan diyalogunun öncülerinden olan Fransız şarkiyatçısı.
Talebesi
AYAŞLI, Münevver
Türk kadın yazarı.
Talebesi
OSMAN YAHYÂ
İbnü’l-Arabî’nin eserleri üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Suriyeli fikir adamı, nâşir.
Çağdaşı
GOLDZIHER, Ignaz
Yahudi asıllı Macar şarkiyatçısı.
Çağdaşı
KRAUS, Paul Eliezer
Alman şarkiyatçısı ve ilimler tarihi uzmanı.
Çağdaşı
TOPÇU, Nurettin
Fikir adamı, ahlâk felsefecisi, Hareket dergisinin kurucusu.
Müdürlüğünü yürüttüğü yayın organı
REVUE du MONDE MUSULMAN
Fransız şarkiyat dergisi.
HALLÂC-ı MANSÛR
Tasavvufun gelişmesine önemli katkılarda bulunan ünlü mutasavvıf.
Talebesi
İDRÎS, Hâdî-Roger
Tunus asıllı Fransız tarihçisi.
Talebesi
OKİÇ, Muhammed Tayyib
Bosna-Hersekli âlim.
Talebesi
VAJDA, Georges
Yahudi asıllı Fransız şarkiyatçısı.
Talebesi
MÉLIKOFF, Irène
Eski Türk edebiyatı, Alevîlik ve Bektaşîlik üzerine araştırmalarıyla tanınan Fransız Türkologu.
Talebesi
REŞÎDÎ, Muhammed
Endonezyalı müslüman aydın, devlet adamı.
Talebesi
MONTEIL, Vincent Mansour
Fransız şarkiyatçısı.
Talebesi
MUHAMMED YÛSUF MÛSÂ
Mısırlı İslâm hukukçusu, felsefeci.
Çağdaşı
CORBIN, Henry Eugénie
İslâm düşüncesi ve özellikle İran-İsmâiliyye felsefesi üzerinde yaptığı araştırmalarla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
Çağdaşı
FUÂD SEYYİD
Yazma eserlerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
Çağdaşı
HORTEN, Max
Alman şarkiyatçısı.
Çağdaşı
LAOUST, M. Henri
İbn Teymiyye üzerine araştırmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
Çağdaşı
MUHAMMED HAMÎDULLAH
XX. yüzyılın önde gelen İslâm âlimlerinden.
Çağdaşı
ARNALDEZ, Roger
Fransız şarkiyatçısı.
Çağdaşı
BERQUE, Jacques
Fransız sosyologu, antropolog ve şarkiyatçı.
Çağdaşı
MARÇAIS, William
Fransız şarkiyatçısı ve Arap dil bilimi uzmanı, koloni yöneticisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER