Coğrafya - TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi Hakkında
Coğrafya Maddeleri Kapsamı

TDV İslâm Ansiklopedisi coğrafya maddeleri kapsamında dünyadaki bütün İslâm ülkelerine ve bu ülkelerin önemli şehirlerine, ayrıca tarihte ve günümüzde müslüman nüfusun yaşadığı diğer dünya ülkelerine ve bazı coğrafî bölgelere yer verilmiştir.

"Coğrafya" ve "harita" gibi maddelerde İslâm coğrafyacılık tarihi hakkında genel çerçeve oluşturan özlü bilgiler verilirken "İbn Havkal", "Muhammed b. Ahmed el-Makdisî", "İbn Hurdâzbih" gibi bu alanda önemli eserler vermiş coğrafyacılardan "İbn Fadlân", "İbn Battûta", "Evliya Çelebi" gibi meşhur seyyah ve seyahatnâme yazarlarına kadar pek çok tanınmış şahsiyetin biyografisi ve eserleri ayrı ayrı maddelerde işlenmektedir.

Telif ve redaksiyon aşamalarında çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden iki bini aşkın araştırmacı ve ilim adamının katkıda bulunduğu TDV İslâm Ansiklopedisi'nin coğrafya maddeleri de alanında uzman kişilerce kaleme alınmıştır.

Coğrafya maddeleri TDV İslâm Ansiklopedisi'nin öncelikli olarak güncellenmesi planlanan maddeleri arasında yer almaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER