Fars ve Urdu Edebiyatları - TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi Hakkında
Fars ve Urdu Edebiyatları Maddeleri Kapsamı

TDV İslâm Ansiklopedisi Fars ve Urdu edebiyatları maddeleri kapsamında, Fars edebiyatı ağırlıklı olmak üzere her iki edebiyatın klasik ve çağdaş dönemlerinde öne çıkan şairler, edipler, yazarlar ve dilbilimciler ile temsil edici edebî eserler, biyografik ve bibliyografik kaynaklar hakkında ilmî araştırmalara dayalı, yeterli ve güvenilir bilgiler sunulmaktadır.

"İran" maddesi içindeki dil ve edebiyat ile ilgili bölümlerde ve "Urduca" maddesinde bu iki edebiyat alanının tarihi, literatürü ve önde gelen simaları hakkında geniş bilgi verilirken "şiir", "roman", "tezkire", "hâtırat", "mektup" gibi edebî türler hakkında yazılmış maddelerde ve "teşbih", "üslûp", "tenkit", "belâgat" gibi dil ve edebiyat terimlerine dair maddelerde de Fars ve Urdu edebiyatlarına ayrılmış bölümler bulunmaktadır.

Telif ve redaksiyon aşamalarında çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden iki bini aşkın araştırmacı ve ilim adamının katkıda bulunduğu TDV İslâm Ansiklopedisi'nin Fars ve Urdu edebiyatlarına dair maddeleri de alanında uzman kişilerce kaleme alınmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER