TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi Hakkında
TDV İslâm Ansiklopedisi Elektronik/Dijital Versiyon Proje Ekibi

2014 yılı başında “islamansiklopedisi.info” adresi üzerinden ilk defa ücretsiz internet erişimine açılan TDV İslâm Ansiklopedisi web sitesi, aşağıda isimleri sayılan proje ekibinin farklı dönem ve alanlarda sundukları katkılar sayesinde hem içerik hem de tasarım, görsellik ve fonksiyonellik açısından geliştirilerek 2018 yılında islamansiklopedisi.org.tr adresinden yayımlanmaya başlamıştır.

Ansiklopedinin tashih ve güncelleme çalışmaları aşağıda listelenen editörler tarafından yürütülürken, diğer yandan tam anlamıyla dijital bir ansiklopediye dönüştürülmesine yönelik yazılım ve tasarım geliştirme çalışmaları da devam etmektedir.

Proje Yönetimi

Proje Yöneticisi

Prof.Dr. Murteza Bedir (2023 – )
Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu (2015 – 2022)

Proje Danışmanı

Doç.Dr. Yunus Uğur (2022 – )

Bilgi İşlem ve Dijitalleşme Müdürü

Ayhan Kaygusuz (2021 – )

Proje Koordinatörü

Metin Albayrak (2015 – 2019)

Proje Yürütücüleri

Ahmet Eyüp Artır (2019 – )
Fatma Aladağ (2022 – 2023)

Baş Editör

Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu (2015 – )
Prof.Dr. M. Suat Mertoğlu (2017 – 2022)

Alan Editörleri

Arap Dili ve Edebiyatı

Doç.Dr. Ali Benli (2017 – 2018)

Fıkıh

Adem Yığın (2023 – )
Doç.Dr. Özgür Kavak (2017 – 2020)
Prof.Dr. İsmail Cebeci (2017)
Doç.Dr. Nail Okuyucu (2017)

Hadis

Masum Şenburç (2020 – )
Prof.Dr. Halit Özkan (2017 – )

İslam Bilim Tarihi

Dr.Öğr. Üyesi Elif Baga (2017 – )

İslam Felsefesi ve Ahlak

Prof.Dr. Cüneyt Kaya (2017)

İslam Tarihi ve Medeniyeti

Doç.Dr. Harun Yılmaz (2017 – 2020)

Kelam ve Mezhepler Tarihi

Prof.Dr. Orhan Şener Koloğlu (2017 – )

Musiki

Prof.Dr. Ayşe Başak İlhan Harmancı (2017 – 2019)

Tasavvuf

Doç.Dr. Ercan Alkan (2017 – )

Tefsir

Prof.Dr. M. Suat Mertoğlu (2017 – )

Türk Tarihi ve Medeniyeti

Prof.Dr. Tahsin Özcan (2017 – )
Dr. Arzu Güldöşüren (2023 – )

Teknik Redaksiyon ve Görsel Tasarım

Bibliyografya Kontrol

Abdülkadir Şenel

Veri Düzenleme, İmla ve Tashih

Tayfun Demir
Mehmet Günyüzlü
İsa Kayaalp
Kasım Kırbıyık
Hüseyin Mertoğlu
Osman Sevim
Alaaddin Şahin

Görüntü ve Resimleme

Nedim Güney
Oğuz Kallek
Enis Karakaya
Yusuf Ünal

Tasarım

Muhammed Zahid Yıldırım

Yazılım

90Pixel (2020 – )
Deniz Köprülü (2017 – 2019)
Mahmut Sarıhan (2016 – 2019)

Dijitale İlk Aktarım

Bilal Çavuşoğlu (2014 – 2015)
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER