TDV İslâm Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi Hakkında
Zengin İçerik

İslâm dini, tarihi ve medeniyeti ile İslâm toplumları ve ülkeleri hakkında zengin bir içeriğe sahip olan TDV İslâm Ansiklopedisi'nde yirmi bini aşkın madde başlığı bulunmaktadır. Elektronik ansiklopedi ortamında bir yandan bu maddeler güncellenirken bir yandan da yeni maddeler ilâve edilecektir.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nde Kur'ân-ı Kerîm'in sûreleri, belli başlı terimleri ve Kur'an'da adı geçen bütün peygamberler hakkında maddeler bulabilir, son peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve sahâbîlerin hayatlarını ve İslâm'ın yayılması uğrunda verdikleri mücadeleyi okuyabilirsiniz. İslâm dini, medeniyeti ve ilimleriyle ilgili belli başlı terimler ve konular, bilim dalları ve bilimsel gelişmeler ile İslâm mezhepleri, tarikatlar, akımlar ve ekoller hakkında bilgi edinebilirsiniz. İslâm tarihi boyunca yaşamış âlimler, sanatçılar, bilim adamları, edebiyatçılar, sûfîler, devlet adamları, mimarlar ve askerler; kısacası din, ilim, sanat, edebiyat ve siyaset alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetlerin birçoğu TDV İslâm Ansiklopedisi'nde birer madde başlığıdır.

Müslümanların ilim ve kültür hayatını etkilemiş önde gelen yazılı ve sözlü eserler, klasikler ve süreli yayınlar da ayrı ayrı maddelerde ele alınmıştır. Başta Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu olmak üzere İslâm dünyasının önde gelen mimari yapıları, sanat eserleri ve kurumlar da TDV İslâm Ansiklopedisi'nde birer madde olarak karşınıza çıkar. Hat ve ebrudan kündekârî ve kuyumculuğa kadar pek çok sanat ve zanaat dalı ile mûsiki makamları hakkında, ayrıca İslâm toplumlarında gündelik hayatın bir parçası olmuş halı, çadır, kandil gibi eşya ve aletler ile fes ve ferace gibi kıyafetler hakkında merak ettiklerinizi ansiklopedinin ilgili maddelerinden öğrenebilirsiniz.

Tarih boyunca İslâm devletleri, hanedanlar ve yöneticileri, resmî unvan ve görevler ile İslâm tarihinde yaşanmış sosyal, siyasî ve askerî olaylar hakkında yazılmış maddeleri de TDV İslâm Ansiklopedisi'nde okuyabilirsiniz. Fas'tan Endonezya'ya kadar bütün İslâm ülkeleri ve önemli şehirleri, Amerika'dan Çin'e kadar bütün dünyada İslâmiyet, müslüman topluluklar ve bu ülkelerde yapılan İslâm araştırmaları hakkında yazılmış maddeler bulabileceğiniz TDV İslâm Ansiklopedisi, aynı zamanda İslâm'ın dışındaki belli başlı dinler ve bu dinlerle ilgili temel kavramlar hakkında da maddeler içermektedir. Bu listeye İslâm dini ve medeniyeti hakkında yaptıkları araştırmalarla tanınmış önde gelen şarkiyatçılar (oryantalistler) ve Türkologlar hakkında yazılmış maddeler de dahil edilebilir.

Farklı ilim dallarının uzmanları tarafından hazırlanan TDV İslâm Ansiklopedisi'nde belirli bir coğrafî bölge ile sınırlı kalınmayıp Sahrâ Afrikası'ndan Uzakdoğu Asya'ya kadar İslâm medeniyetinin izlerini taşıyan coğrafyalarda varlık göstermiş bütün oluşumları, şahısları ve metinleri kuşatmak hedeflenmiş ve imkânlar elverdiği ölçüde bu hedef maddelere yansıtılmıştır. Bununla beraber Türkiye'de hazırlanan ve Türkiye'nin birikimini yansıtan TDV İslâm Ansiklopedisi bu coğrafyanın mensup olduğu kültür havzasının geçmişine daha geniş yer vermektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER