MACHIEL KIEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MACHIEL KIEL

Müellif toplam 127 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Hollanda Wormerveer’da doğdu (1938). Amsterdam Üniversitesi’nde “Bulgarian Ecclesiastical Architecture and Mural Painting in the Turkish Period: A Sketch of the Economic, Juridical and Artistic Preconditions of Bulgarian Post-Byzantine Art and its Place in the Development of the Art of the Christian Balkans” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (1983). 1993’te profesörlüğe yükseltildi.

1959’da ilk Balkan seyahatine çıktı. Ardından Kuzey Afrika, Türkiye ve İran seyahatini gerçekleştirdi (1960-1961). Çeşitli binaların restorasyonunda çalıştı (1958-1976). Araştırma gezileri yaparak Balkanlar’daki Osmanlı mimarisini gün yüzüne çıkardı (1969-1990). İstanbul, Ankara ve Sofya’daki Osmanlı arşivlerinde araştırmalar yaptı (1979-1999). Harvard, Moskova Devlet, Münih, Paris Ecole des Studies Social ve Utrecht üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. UNESCO’nun Bosna-Hersek danışmanlığını yürüttü. International Committee of Dutch Byzantine Studies üyeliğine seçildi (1972).

Halen İstanbul’da bulunan Hollanda Araştırma Enstitüsü’nde (NIT) araştırmacı olarak çalışmaktadır.

İlmî ve akademik çalışmalarını Balkanlar genel başlığı altında, Osmanlı dönemi Balkanlar’ının sosyokültürel tarihi üzerinde yoğunlaştırdı. TDV İslâm Ansiklopedisi için büyük bir kısmı Balkan şehirleriyle ilgili olmak üzere 127 madde veya madde bölümü telif etti.

Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period (Assen 1985), Ottoman Architecture in Albania: 1385-1912 (İstanbul 1990), Birgi: an Old Turkish Cultural Centre in Western Anatolia (İstanbul 2013) ve Ost-Lokris in türkischer und neugriechischer Zeit (1460-1981) (Friedrich Sauerwein ile birlikte; Utrecht 1994) kitap formunda yayımlanmış başlıca eserleridir.
Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2017
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALASONYA
Yunanistan’da Tesalya bölgesinde tarihî bir şehir.
ALJAMİADO
Balkan müslümanları arasında yerel dillerde Arap harfleriyle oluşturulan bir edebî tür.
ATİNA / 1. Bölüm
Yunanistan’ın başşehri ve en büyük yerleşim merkezi.
AVLONYA
Güney Arnavutluk’ta önemli bir liman şehri.
AYAMAVRA
Osmanlılar devrinde Yunanistan’ın bugünkü Levkas şehrine verilen ad.
AYDONAT
Yunanistan’da tarihî bir kasaba.
BADRACIK
Yunanistan’da Ypate kasabasının Osmanlılar dönemindeki adı.
BALÇIK
Bulgaristan’da tarihî bir kasaba.
BALYABADRA
Yunanistan’da Mora yarımadasının kuzeybatısında büyük liman şehirlerinden Patras’ın Osmanlılar dönemindeki adı.
BELGRADCIK
Bugün Belogradžik adını taşıyan, Kuzeybatı Bulgaristan’da Vidin’e bağlı küçük bir kasaba.
BENEFŞE
Yunanistan’da Mora yarımadasının doğu ucunda yer alan Monemvasia’ya Osmanlı hâkimiyeti sırasında Türkler’in verdikleri ad.
BERKOFÇA
Kuzeybatı Bulgaristan’da bugün Berkòvitsa adını taşıyan bir kasaba.
CUMA
Güneydoğu Avrupa’da birkaç Osmanlı kasabasının adı.
DARIDERE
Bulgaristan’ın güneyinde bugünkü adı Zlatograd olan eski bir Osmanlı kasabası.
DEBRE
Makedonya’da tarihî bir şehir.
DELİORMAN
Kuzeydoğu Bulgaristan’da bir bölge.
DEMİRHİSAR
Yunanistan’ın Makedonya kesimindeki Siderokastro kasabasının Osmanlılar zamanındaki adı.
DİMETOKA
Yunanistan’da Trakya kesiminde eski bir Osmanlı kasabası.
DOYRAN
Makedonya’da tarihî bir bölge ve kasaba.
DRAÇ
Arnavutluk’ta Adriyatik kıyısında önemli bir liman şehri.
DUPNİÇE
Batı Bulgaristan’da bugünkü adı Stanke Dimitrov olan küçük bir şehir.
EĞRİBOZ
Yunanistan’ın doğusunda eski bir Osmanlı sancağı ve bu sancağın merkezi olan şehir.
EĞRİDERE PALANKASI
Makedonya’nın kuzeydoğusunda bir kasaba.
ERGİRİKASRI
Güney Arnavutluk’ta Gjirokaster şehrinin Osmanlılar dönemindeki adı.
ESEDÂBÂD
Orta Yunanistan’da bugün mevcut olmayan eski bir müslüman-Türk kasabası.
ESKİCUMA
Kuzeydoğu Bulgaristan ovasında şimdiki adı Târgoviște olan, küçük bir kasaba.
FERECİK
Yunanistan’ın Trakya kesiminde bugün Ferai adıyla anılan eski bir Osmanlı kasabası.
FİLİBE
Bulgaristan’ın güney kesiminde bugünkü adı Plovdiv olan eski bir Osmanlı şehri.
FLORİNA
Yunanistan’ın Makedonya kesiminde bir kasaba.
GEVGİLİ
Makedonya’da tarihî bir şehir.
GÖRDÜS
Yunanistan’ın Mora yarımadasında bugün Korinthos adını taşıyan bir kasaba.
GÖRİCE
Arnavutluk’un güneydoğu kesiminde eski bir Osmanlı kasabası.
GÜMÜLCİNE
Yunanistan’ın Trakya kesiminde eski bir Osmanlı kasabası.
HACIOĞLUPAZARCIĞI
Bulgaristan’da Dobruca bölgesinin merkezi Dobriç’in eski adı.
HEZARGRAD
Kuzeydoğu Bulgaristan’da bugün Razgrad adıyla anılan eski bir Osmanlı şehri.
İHTİMAN
Bulgaristan’ın orta kesiminde Osmanlılar tarafından kurulmuş küçük bir kasaba.
İLBASAN
Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.
İNEBAHTI
Yunanistan’da Korint körfezinde Navpaktos kasabasının Osmanlılar dönemindeki adı.
İPEK
Kosova’da eski bir kasaba.
İSKEÇE
Yunanistan’da Trakya kesiminde günümüzde adı Xanthi olan bir şehir.
İSLİMYE
Bulgaristan’da bugün Sliven adını taşıyan şehir.
İSTEFE
Yunanistan’da Thebai şehrinin Osmanlılar dönemindeki adı.
İŞKODRA
Kuzeybatı Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.
İŞTİP
Bugün Makedonya Cumhuriyeti’nde Štip adıyla anılan eski bir Osmanlı şehri.
İVRACA
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
İVRANYE
Sırbistan’da tarihî bir kasaba.
İZDİN
Orta Yunanistan’da bugünkü adı Lamia olan şehir.
İZLÂDİ
Osmanlı döneminde Bulgaristan’da bir kaza merkezi.
KARAFERYE
Yunan Makedonyası’nın güneyinde bugünkü adı Béroia (Véria) olan şehir.
KARİNÂBÂD
Bulgaristan’ın doğusunda bugün Karnobat adını taşıyan eski bir Osmanlı kaza merkezi.
KARLI-İLİ
Batı Yunanistan’da bir Osmanlı sancağı.
KARLOVA
Bulgaristan’da Osmanlı hâkimiyeti döneminde kurulan bir şehir.
KAVALA
Yunanistan’ın Makedonya kesiminde liman şehri.
KAZANLIK
Bulgaristan’da eski bir Osmanlı kaza merkezi.
KESRİYE
Yunanistan’da eski bir Osmanlı kaza merkezi.
KIRCAALİ
Bulgaristan’da tarihî bir Osmanlı kasabası.
KIRÇOVA
Makedonya Cumhuriyeti’nde eski bir Osmanlı kaza merkezi.
KONİÇE
Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
KORON
Yunanistan’da Mora yarımadasında tarihî bir şehir.
KÖPRÜLÜ
Makedonya’da tarihî bir şehir.
KÖSTENDİL
Bulgaristan’da tarihî bir şehir ve eski sancak merkezi.
KRUYA
Arnavutluk’ta Osmanlı döneminde Akçahisar adıyla anılan tarihî bir kasaba ve kale.
KUMANOVA
Makedonya Cumhuriyeti’nde tarihî bir şehir.
LESKOFÇA
Sırbistan’da tarihî bir kasaba.
LEŞ
Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.
LİVADYA
Orta Yunanistan’da eski Osmanlı kaza merkezi ve tarihî bir şehir.
LİVNO
Bosna’nın batısında eski bir Osmanlı kasabası.
LOFÇA
Kuzeybatı Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
LÜLEBURGAZ
Trakya’da Kırklareli’ne bağlı ilçe merkezi.
MAGLAY
Bosna’da tarihî bir şehir.
MEZİSTRE
Yunanistan’da Mora yarımadasının güneyinde tarihî bir şehir.
MİDİLLİ
Ege denizinde Yunanistan’a bağlı ada.
MODON
Yunanistan’da Mora yarımadasının güneybatı kesiminde tarihî bir şehir.
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
NEVESİN
Bosna-Hersek’te eski bir Osmanlı kasabası.
NEVREKOP
Bulgaristan’ın güneybatısında tarihî bir kasaba.
NİĞBOLU
Bulgaristan’da Tuna kıyısında tarihî bir kasaba.
NİŞ
Sırbistan’da eski bir Osmanlı vilâyet merkezi, tarihî şehir.
OSMANPAZARI
Bulgaristan’da eski bir Osmanlı kasabası.
ÖZİÇE
Sırbistan’da tarihî bir şehir.
PİRLEPE
Makedonya’da tarihî bir şehir.
PLEVNE
Kuzey Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
POÇİTEL
Bosna-Hersek’te tarihî küçük bir kasaba.
PODGORİCA
Karadağ’da tarihî bir şehir.
PRAVADİ
Bulgaristan’da bugün Provadya adıyla anılan tarihî bir şehir.
PRİŞTİNE
Günümüzde Kosova özerk bölgesinin merkezi olan tarihî şehir.
PRİZREN
Kosova’da tarihî bir şehir.
RAHOVA
Bulgaristan’da bugün Orjahovo adını taşıyan eski bir kale ve kasaba.
RODOS
Ege denizinin güneydoğusunda bugün Yunanistan’a bağlı ada.
RUSÇUK
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
SAMAKOV
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
SARI SALTUK
Anadolu ve Balkanlar’ın Türkleşip müslümanlaşmasındaki etkisi sebebiyle adı etrafında menkıbeler oluşmuş bir alperen.
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
SELVİ
Bulgaristan’da tarihî bir kasaba.
SEMENDİRE
Sırbistan’da tarihî bir şehir.
SİLİSTRE
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
ŞEHİRKÖY
Sırbistan’da Pirot kasabasının Osmanlı dönemindeki adı.
ŞUMNU
Kuzey Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
TAŞLICA
Karadağ Cumhuriyeti’nde Pljevlja şehrine Osmanlılar döneminde verilen ad.
TATARPAZARCIĞI
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
TEPEDELEN
Arnavutluk’ta tarihî bir kasaba.
TESALYA
Yunanistan’ın orta kesiminde tarihî bölge.
TIRHALA
Yunanistan’ın Tesalya bölgesinde tarihî bir şehir.
TIRNOVA
Yunanistan’ın Tesalya bölgesinde tarihî bir kasaba.
TIRNOVA
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
TİKVEŞ
Makedonya’da tarihî bölge ve kaza merkezi.
TİRAN
Arnavutluk’un başşehri.
TRAVNİK
Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
TREBİNYE
Bosna-Hersek’te tarihî bir şehir.
TRİPOLİÇE
Yunanistan’da Mora yarımadasında tarihî bir şehir.
TUZLA
Bosna-Hersek’te tarihî bir şehir.
USTRUMCA
Makedonya’da tarihî bir kasaba.
USTULÇE
Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
VALANDOVA
Makedonya’da tarihî bir kasaba.
VALYEVA
Sırbistan’da tarihî bir şehir.
VARNA
Bulgaristan’da Karadeniz kıyısında tarihî bir liman şehri.
VELESTİN
Yunanistan’da tarihî bir kasaba.
VİDİN
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
VODİNA
Yunanistan’ın Makedonya bölgesinde bugün Edessa adını taşıyan tarihî bir şehir.
YANBOLU
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
YANYA
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
YENİCE-i KARASU
Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde tarihî bir kasaba.
YENİCE-i VARDAR
Yunanistan’da tarihî bir kasaba.
YENİCE-i ZAĞRA
Bulgaristan’da tarihî bir kasaba.
YENİPAZAR
Bulgaristan’da Osmanlılar tarafından kurulan kasaba.
YENİŞEHİR
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
ZİŞTOVA
Bulgaristan’da Tuna kıyısında tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER