AHMET KAVAS - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET KAVAS

Müellif toplam 95 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, İslam Toplumları ve Coğrafyası, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAMÂLİYYE
Ticâniyye tarikatının Şeyh Şerîf Ahmed Hamâhullah’a (Hamallah) (ö. 1943) nisbet edilen bir kolu.
HARAR
Doğu Afrika’da kurulmuş eski bir İslâm devleti; bugün Etiyopya’da aynı adı taşıyan eyalet ve bu eyaletin merkezi olan şehir.
HEMDÂNÎLER
San‘a ve Sa‘de civarında hüküm süren bir Arap hânedanı (1098-1174).
HEVVÂRE
Bir Berberî kabilesi.
HİLÂL (Benî Hilâl)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
HORASÂNÎLER
1062-1128 ve 1148-1159 yılları arasında Tunus’ta hüküm süren Berberî hânedanı.
İBN TOLUN, Şemseddin
Tarihçiliğiyle meşhur olan âlim ve şair.
İBN ZEKRÎ el-FÂSÎ
Fakih, mutasavvıf ve şair.
İBNÜ’l-MUVAKKİT
Âlim ve muvakkit.
İDRÎS I
Senûsî şeyhi, Bağımsız Libya Devleti’nin ilk kralı (1950-1969).
İDRÎS, Hâdî-Roger
Tunus asıllı Fransız tarihçisi.
İLÛRÎ
Nijeryalı eğitimci-yazar.
İTALYA / 2. Bölüm: TARİH
Avrupa’da ülke.
JAPONYA / 2. Bölüm: TARİH
Asya’nın doğusunda adalar ülkesi.
JOURNAL ASIATIQUE
Fransız şarkiyat dergisi.
KÂBİL
Afganistan’ın başşehri.
KABÎLİYE
Cezayir’in kuzeyinde dağlık bir bölge.
KÂNİM
Bilâdüssûdan’da IX-XIX. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş bir İslâm devleti; günümüzde Çad Cumhuriyeti’nde bir idarî bölge.
KÂNİMÎ
Bornu şehuları hânedanının kurucusu.
KENYA
Doğu Afrika’da bir ülke.
KENZÎLER
Yukarı Mısır’da bir Arap kabilesi.
KESELÂ
Doğu Sudan’da bir vilâyet ve bu vilâyetin merkezi olan şehir.
KİLVE
Doğu Afrika sahilinde X-XVIII. yüzyıllar arasında hüküm süren bir sultanlık.
KOMOR ADALARI
Hint Okyanusu’nun batısında İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
Orta Afrika’da ülke.
KULOĞLU
Kuzey Afrika’da Türkler’le yerli halkın evliliğinden doğanlara verilen ad.
KÜNTÎ
Batı ve Kuzey Afrika’da etkili olan bir mutasavvıf ve ulemâ ailesi.
LAMMENS, Henri
Belçikalı şarkiyatçı.
LAOUST, M. Henri
İbn Teymiyye üzerine araştırmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
LE TOURNEAU, Roger
Kuzey Afrika uzmanı Fransız şarkiyatçısı.
LEVÂTE
Bir Berberî kabilesi.
LİBYA / 1. Bölüm
Kuzey Afrika’da bir ülke.
LİBYA / 3. Bölüm: KÜLTÜR ve MEDENİYET
Kuzey Afrika’da bir ülke.
MAKDİŞU
Somali’nin başşehri.
MALAVİ
Güneydoğu Afrika’da bir ülke.
MALİ
Batı Afrika’da bir ülke.
MASMÛDE
Berberî kabilesi.
MEHDİYE
Fas’ın Atlas Okyanusu sahilinde tarihî bir şehir.
MEHDİYE
Tunus’un Akdeniz sahilinde tarihî bir şehir.
MEHMED SÂDIK PAŞA
Tunus beyi.
MENSE MÛSÂ
Mali sultanı (1312-1337).
MESÎLE
Cezayir’de bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu vilâyet.
MEYSERE el-MEDGARÎ
Kuzey Afrika’da Emevîler’e karşı isyan eden Hâricî-Berberî lideri.
MİKNÂS
Fas’ta bir şehir.
MÎRGANÎ, Abdullah b. İbrâhim
Mutasavvıf ve âlim.
MİZÂB
Cezayir’de çoğunlukla İbâzî mezhebine bağlı olan halkın yaşadığı bölge.
MOMBASA
Kenya’da tarihî liman şehri ve aynı ismi taşıyan ada.
MORİTUS / 2. Bölüm
Hint Okyanusu’nda bir adalar ülkesi.
MOZAMBİK / 2. Bölüm
Afrika’nın güneydoğusunda ülke.
MUASKER
Cezayir’in kuzeybatısında tarihî bir şehir.
MUHAMMED V
Fas sultanı ve kralı (1927-1953, 1955-1961).
MUHAMMED BELLO
Nijerya Fûlânî Devleti’nin ikinci halifesi (1817-1837).
MURÂDÎLER
XVII. yüzyılda Tunus’ta beylerbeyilik ve emîrü’l-evtânlık görevlerinde bulunan aile.
MÜRÎDİYYE
Kadiriyye tarikatının Ahmedü Bamba (ö. 1927) tarafından kurulan Senegal kolu.
NİJER / 2. Bölüm
Afrika’nın kuzeybatısında ülke.
NİJERYA / 2. Bölüm
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülke.
OSMAN DİKNE
Sudan’da Mehdî hareketi emîrlerinden.
OSMAN b. FÛDÎ
Nijerya Fûlânî Devleti’nin kurucusu ve ilk halifesi (1812-1817).
ÖMER el-MUHTÂR
Libya bağımsızlık hareketinin önderlerinden.
PIRENNE, Henri
Belçikalı şarkiyatçı.
RAHMÂNİYYE
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Sîdî Muhammed b. Abdurrahman el-Gaştûlî’ye (ö. 1208/1794) nisbet edilen bir kolu.
REVUE du MONDE MUSULMAN
Fransız şarkiyat dergisi.
SAÎD
Mısır’da bir bölge.
SAMORİ TURE
Batı Afrika’da devlet kurucusu (1861-1898).
SENEGAL / 2. Bölüm: TARİH
Batı Afrika’da bir müslüman ülke.
SENÛSÎ, Muhammed b. Ali
Senûsiyye tarikatının kurucusu.
SENÛSÎ, Muhammed Mehdî
Senûsiyye tarikatı şeyhi.
SENÛSÎ, Muhammed b. Osman
Tunuslu şair, tarihçi ve yazar.
SENÛSİYYE
Muhammed b. Ali es-Senûsî’ye (ö. 1276/1859) nisbet edilen bir tarikat.
SOKOTO
Nijerya’da XIX. yüzyılda kurulan sultanlık, bu sultanlığın başşehri, günümüzde Nijerya’da aynı adı taşıyan eyaletin merkezi.
SOMALİ / 2. Bölüm: TARİH
Afrika’da bir İslâm ülkesi.
SUDAN / 2. Bölüm: TARİH
Orta Afrika’da bir İslâm ülkesi.
SUDAN / 3. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Orta Afrika’da bir İslâm ülkesi.
ŞİNKĪT
Moritanya’da tarihî bir şehir.
TANZANYA / 2. Bölüm: TARİH
Doğu Afrika’da bir ülke.
TARİH / 5. Bölüm: Doğu, Batı ve Orta Afrika
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
TEMGRÛT
Fas’ta tarihî bir şehir.
TEVÂRİK
Afrika’da Büyük Sahrâ’da yaşayan bir toplum.
TİLİMSÂN
Cezayir’de bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu idarî birim.
TİNBÜKTÜ
Mali Cumhuriyeti’nde tarihî bir şehir.
TOGO / 2. Bölüm
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülke.
TRABLUSGARP
Libya’nın başkenti, tarihî bir şehir ve eski bir Osmanlı eyaleti.
TUNUS / 3. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Kuzey Afrika’da ülke.
TUNUS
Tunus Cumhuriyeti’nin başşehri.
UGANDA / 2. Bölüm: TARİH
Orta Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye olan bir ülke.
VEDÂY
Çad’da hüküm süren bir sultanlık (1635-1909).
VEHRÂN
Batı Cezayir’de bir liman şehri.
YEDÂLÎ
Moritanyalı âlim.
YEŞRUTÎ
Şâzeliyye-Derkāviyye tarikatının Yeşrutıyye kolunun kurucusu.
ZAMBİYA / 2. Bölüm
Güney Afrika’da bir ülke.
ZENGİBAR
Doğu Afrika’da ada ve burada XVIII-XX. yüzyıllarda hüküm süren sultanlık.
ZEYLA‘
Somali’de tarihî Evfât ve Adel sultanlıklarının merkezi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER