KARANTİNA
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyiniz. Şayet veba sizin bulunduğunuz yerde ortaya çıkmışsa, bu hastalıktan kaçmak amacıyla orayı terk etmeyiniz” (Buhârî, “Ṭıb”, 30).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
ÜÇ AYLAR
Üç ayların ilki olan receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir: “Allahım! Receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT ترجمان حقيقت
II. Abdülhamid’in eğitim ve kültür politikalarıyla uyumlu bir yayın politikası benimseyen Ahmed Midhat Efendi’nin çıkardığı Tercümân-ı Hakîkat gazetesi, genç kalemlere kapılarını açarak gelişme aşamasındaki Türk basını için bir mektep vazifesi gördü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MEHMED ÂKİF ERSOY
Millî Mücadele’nin mânevî önderlerinden, karakter âbidesi, İstiklâl Marşı ve Safahat şairi Mehmed Âkif Ersoy 27 Aralık 1936’da vefat etti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MEVLİD المولد
Resmî mevlid kutlamaları Mısır Fâtımîleri döneminde başlamış, Eyyûbîler, Memlükler ve Osmanlılar bu geleneği sürdürmüşlerdir. Osmanlı mevlid geleneğinde, Mısır ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde görülen ve dinî ölçüleri zedeleyen uygulamalardan titizlikle kaçınılmıştır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
ELHAMRA SARAYI
“Endülüs mimarisi kadar bütün İslâm sanatı için de büyük bir gurur kaynağı teşkil eden Elhamra Sarayı’nın ... ‘kızıl’ anlamına gelen el-hamrâ sıfatıyla tanımlanması, inşaatta kullanılan kil harcın kızıla çalan renginden dolayıdır.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
HİYEL الحيل
Avrupa mekanik teknolojisinin makine elemanı, makine yapım tekniği, kontrol mekanizmaları ve kendi kendini dengeleyen sistemler konusunda, hiyel ilmini geliştiren müslümanlara çok şey borçlu olduğu kabul edilmektedir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>

TDV İslâm Ansiklopedisi'ne katkıda bulunan müelliflerimizden sizin için seçtiğimiz biyografiler

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.